Thành phố Tuyên Quang tích cực triển khai sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố
Thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2019 - 22:30
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hiện nay, Thành phố Tuyên Quang đang tích cực triển khai rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo đủ các điều kiện và yếu tố khi sáp nhập theo đúng tinh thần Nghị quyết, không ảnh hưởng tới đời sống người dân.

      Ông Lê Anh Dũng, Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ 2 phường Minh Xuân cho biết: hiện tổ 2 có trên 80 hộ, sau khi được cấp ủy chính quyền phường phổ biến, tuyên truyền chủ trương sáp nhập các tổ dân phố không đủ số hộ gia đình theo quy định, trong đó có tổ mà ông đang sinh sống, ông rất đồng tình ủng hộ, hiện tổ 1,2 và tổ 4 cũng đã có nhà văn hóa liên tổ nên khi thực hiện sáp nhập cũng rất thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động hội, họp của nhân dân.
      Ông Nguyễn Mạnh Chung - Chủ tịch UBND phường Phan Thiết cho biết, quá trình tính toán, xây dựng đề án sáp nhập các tổ dân phố, UBND phường lựa chọn, rà soát kỹ những tổ có điều kiện, hạ tầng đảm bảo, số hộ gia đình có thể thì sáp nhập thành một tổ mới. Phường có 36 tổ dân phố với gần 3.000 hộ dân. Theo dự thảo đề án sáp nhập phường thì sẽ chỉ còn 9 tổ. Bình quân mỗi tổ sẽ có trên 300 hộ, thậm chí có tổ sẽ có 400 hộ. Tổng số cán bộ hiện đang hoạt động ở tổ dân phố là 273 người, sau khi sáp nhập dự kiến sẽ giảm chỉ còn 63 người. Nếu sáp nhập sẽ có thuận lợi hơn trong triển khai các công việc của phường, nhất là tạo sự đoàn kết, thống nhất, huy động được nhiều nguồn nhân lực, vật lực trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, phường mới chỉ có 9 tổ dân phố có nhà văn hóa, nhiều tổ hiện nay đang phải mượn địa điểm để sinh hoạt văn hóa. Nhưng nếu sáp nhập, tất cả các tổ dân phố sẽ có đủ nhà văn hóa.

Nhà văn hóa Tổ 4 phường Ỷ La

       Nhằm tạo sự đồng thuận từ nhân dân, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn thành phố đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc sáp nhập, sắp xếp thôn, tổ dân phố đến mọi tầng lớp nhân dân. Ngoài những nguyên tắc, tiêu chí theo quy định, việc “Sáp nhập, sắp xếp thôn, tổ dân phố” còn dựa trên sự tương đồng về truyền thống văn hóa, phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, vị trí địa lý. Theo quyết định số 100 ngày 8/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án sáp nhập, đổi tên thôn tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố đôi dư sau sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Theo đó, thành phố sắp xếp, sáp nhập 297 thôn, xóm, tổ dân phố để thành lập 113 thôn, xóm, tổ dân phố mới, giảm 129 thôn, xóm, tổ dân phố.

Khu dân cư thôn Sông Lô 7 xã An Tường từ trên cao

        Với việc thực hiện việc sáp nhập, sắp xếp thôn, tổ dân phố đảm bảo thời gian, kế hoạch sẽ từng bước khắc phục được tình trạng thôn, tổ dân phố có quy mô nhỏ, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động. Đồng thời, tăng cường khả năng tập hợp quần chúng, thắt chặt truyền thống kết nối cộng đồng, bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở./.

 

                                                                             Bài và ảnh: Thanh Xuân ( Đài TT - TH thành phố)

 

 


 


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: