Ủy ban nhân dân thành phố họp phiên thường kỳ tháng 4, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 5
Thứ Năm, ngày 25 tháng 4 năm 2019 - 7:36

Ngày 24/4/2019 Ủy ban nhân dân thành phố họp phiên thường kỳ tháng 4 năm 2019. Chủ trì cuộc họp đồng chí Tô Hoàng Linh Chủ tịch UBND thành phố, tham dự có Lãnh đạoThường trực HĐND; lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy; các Ban Hội đồng nhân dân thành phố; lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; các thành viên UBND thành phố; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thành phố; lãnh đạo Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường và quản lý đô thị Tuyên Quang, lãnh đạo Hợp tác xã vận tải và dịch vụ môi trường Thanh Bình; lãnh đạo Công ty Cổ phần Tuyên Quang Xanh; lãnh đạo UBND các xã, phường.

     

       Trong tháng 4/2019, tình hình kinh tế xã hội của thành phố có bước phát triển, đời sống nhân dân ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững; triển khai kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố năm 2019;tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã Thái Long; triển khai Tổng điều tra dân dân số và nhà ở năm 2019; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang...
Kết luận cuộc họp Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu trong tháng 05/2019, các phòng, ban, cơ quan thành phố và các xã, phường nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ, quyết liệt trong việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 đã đề ra, đồng thời làm tốt một số nhiệm vụ như:Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 26/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...; chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Tuyên Quang lần thứ 3, năm 2019và Lễ công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã Đội Cấn...
 

Tin bài: Văn phòng HĐND và UBND thành phố


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: