Hoàn thiện các thủ tục về điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang
Thứ Tư, ngày 8 tháng 5 năm 2019 - 14:18
UBND tỉnh vừa có công văn gửi Sở Nội vụ, Sở Xây dựng; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Thành viên BCĐ điều chỉnh ĐGHC năm 2018; UBND thành phố Tuyên Quang và UBND huyện Yên Sơn về việc hoàn thiện Đề án, hồ sơ, tài liệu về điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang.

 

Cơ sở hạ tầng của thành phố Tuyên Quang từng bước được xây dựng đồng bộ, hiện đại. Ảnh: Bình Yên

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn công tác liên ngành Trung ương: kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn công tác liên ngành Trung ương tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 26/4/2019 để hoàn thiện Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Gửi Đề án, hồ sơ, tài liệu có liên quan xin ý kiến Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ; các Vụ của Bộ, ngành có liên quan (hành phân Đoàn công tác liên ngành Ti rung ương); chủ trì chuẩn bị Đề án, hồ sơ, tài liệu có liên quan và các điều kiện cần thiết làm việc với Vụ Chính quyên. địa phương, Bộ Nội vụ và các Vụ của Bộ, ngành có liên quan để hoàn thiện Đề án, hồ sơ, thủ tục cần thiết theo quy định. Hoàn thiện Đề án, hồ sơ, tài liệu gửi Sở Nội vụ thâm định trước ngày 10/5/2019.

Sở Nội vụ làm đầu mối liên hệ với Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ bố trí thời gian làm việc với các Vụ của Bộ, ngành có liên quan để hoàn thiện Đề án, hồ sơ, thủ tục cần thiết theo quy định. Phối hợp với UBND thành phố Tuyên Quang làm việc với Vụ Chính quyên địa phương, Bộ Nội vụ và các Vụ của Bộ, ngành có liên quan để hoàn thiện Đề án, hồ sơ, thủ tục; thầm định nội dung Đề án, hồ sơ, tài liệu do UBND thành phố Tuyên Quang gửi; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/5/2019. Tổ trưởng Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo (Phó Giám đốc Sở Nội vụ): Chỉ đạo Tổ giúp việc phối hợp với UBND thành phố Tuyên Quang hoàn thiện Đề án, hồ sơ, thủ tục đảm bảo có chất lượng, đúng tiến độ.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh nghiên cứu, rà soát phim tài liệu về thành phố Tuyên Quang; sử dụng nhạc nền của phim tài liệu đảm bảo phù hợp với nội dung của phim tài liệu; hoàn thiện, gửi UBND thành phó để hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định.

UBND huyện Yên Sơn, Sở Xây dựng, các thành viên Ban Chỉ đạo phối hợp với UBND thành phố Tuyên Quang hoàn thiện các nội dụng có liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành, lĩnh vực theo quy định.

Theo: TQĐT
 


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: