UBND thành phố họp phiên thường kỳ tháng 5 phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2019
Thứ Hai, ngày 27 tháng 5 năm 2019 - 10:3

Ngày 23/5/2019, Ủy ban nhân dân thành phố họp phiên thường kỳ tháng 6 năm 2019. Chủ trì cuộc họp đồng chí Tô Hoàng Linh Chủ tịch UBND thành phố, tham dự Thường trực HĐND thành phố; lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy; lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân thành phố; lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; các thành viên UBND thành phố; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thành phố; lãnh đạo Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường và quản lý đô thị Tuyên Quang, lãnh đạo Hợp tác xã vận tải và dịch vụ môi trường Thanh Bình; lãnh đạo Công ty Cổ phần Tuyên Quang Xanh; lãnh đạo UBND các xã, phường.

       Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch; hoàn thiện Dự thảo Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố và thành lập một số phường thuộc thành phố Tuyên Quang theo chủ trương của tỉnh; xây dựng và hoàn thiện Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố theo quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2019 của Bộ Nội vụ; thu ngân sách thành phố đạt 51,7% kế hoạch (tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2018); tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận xã Thái Long và xã Đội Cấn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018; tổ chức diễn tập ứng phó lụt bão - tìm kiếm cứu nạn xã An Khang; tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Tân Quang, xã Tràng Đà năm 2019; triển khai mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bưởi xã Thái Long...
              Tại phiên họp các thành viên UBND thành phố đã tiến hành thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo tình hình kinh tế -xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chỉ tiêu kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo kết quả ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo của UBND thành phố về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố; dự thảo Nghị quyết hỗ trợ Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn, xóm, tổ dân phố thôi tham gia công tác sau sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố; dự thảo nghị quyết về đầu điểm các công trình xây dựng cơ bản năm 2020; dự thảo nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 07/01/2016 của HĐND thành phố về việc hỗ trợ đối với Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm, tổ và các đoàn thể xóm, tổ địa bàn khó khăn, đặc thù của thành phố...


Đại biểu thảo luận tại kỳ họp         

      Kết luận cuộc họp Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu trong tháng 06 tháng cuối năm 2019, các phòng, ban, cơ quan thành phố và các xã, phường nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ, quyết liệt trong việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 đã đề ra, đồng thời làm tốt một số nhiệm vụ như: Triển khai kịp thời các chính sách thuế mới, chính sách thuế sửa đổi bổ sung; chống thất thu, chú trọng nuôi dưỡng, phát triển các nguồn thu; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2019 của UBND thành phố về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn thành phố; Xây dựng dự thảo Đề án đề nghị công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tuyên Quang; Đẩy mạnh công tác kiểm dịch động vật và các biện pháp phòng bệnh Dịch Tả lợn Châu Phi; Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 08/4/2019 của UBND thành phố về Triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng. Làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí gắn với nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

   

                                                                                                                     Tin;bài: Văn phòng HĐND và UBND thành phố


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: