Đại hội Đại biểu Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố Tuyên Quang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019-2024
Thứ Năm, ngày 6 tháng 6 năm 2019 - 14:20
Trong 2 ngày 5-6/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Tuyên Quang đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự đại hội có các đồng chí Triệu Thị Lún, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Tô Hoàng Linh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Lãnh đạo Ủy Ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường ủy Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên, Sơn Dương; đại biểu các phòng Ban, cơ quan, đoàn thể, lãnh đạo Đảng uỷ, UBND các xã, phường cùng với 153 đại biểu đại diện cho các giai cấp, tầng lớp nhân dân, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu thành phố Tuyên Quang về dự đại hội.

     Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ thành phố Tuyên Quang đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tập hợp, đoàn kết, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Điểm nhấn của nhiệm kỳ 2014-2019, là hết năm 2018, thành phố Tuyên Quang là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh có 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hàng năm có trên 80% khu dân cư đạt danh hiệu "khu dân cư văn hóa". Nhiều khu dân cư giữ vững danh hiệu "khu dân cư văn hóa" 5 năm liền, có trên 90% số hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa trở lên; 100% khu dân cư trên địa bàn thành phố đã tổ chức Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm Ngày thành lập MTDTTN Việt Nam cả phần lễ và phần hội. Trong 5 năm qua, người dân trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đã hiến trên 10 ngàn m2 đất để làm các công trình công cộng phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, nhà nước hỗ trợ, nhân dân đóng góp, nhờ đó mà gần 36km kênh mương, hơn 7.000 km đường giao thông, 48 nhà văn hóa đã được xây dựng mới. Trong 5 năm qua, quỹ "Vì người nghèo" thành phố và các xã, phường đã vận động, tiếp nhận gần 4 tỷ đồng; hỗ trợ giúp đỡ 3.438 lượt hộ nghèo với số tiền trên 3,8 tỷ đồng; trong đó hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở cho 168 hộ với số tiền 1.901,8 triệu đồng; hỗ trợ trên 390 triệu đồng cho 321 hộ nghèo phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố từ 655 hộ nghèo (tỷ lệ 2,28%) đầu nhiệm kỳ xuống còn 296 hộ (tỷ lệ 1,01%). Công tác giám sát và phản biện xã hội cũng đã được mặt trận tổ quốc thành phố Tuyên Quang tích cực thực hiện. Đã có hơn 235 cuộc giám sát được MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong thành phố tiến hành, tập trung vào thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, xây dựng tuyến phố văn minh, chính sách đối với người có công, thực hiện nếp sống văn hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm, giảm nghèo. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, MTTQ thành phố đã tổ chức được 5 hội nghị phản biện xã hội. 

Đ/c Triệu Thị Lún, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh  tặng bức tranh Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang chúc mừng Đại hội

        Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh; đồng thời đề ra các mục tiêu và giải pháp cụ thể hóa 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc thành phố Tuyên Quang nhiệm kỳ 2019-2024. Đặc biệt, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Phấn đấu hằng năm, tỷ lệ khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hoá đạt trên 90%, gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá đạt trên 95%. 

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh, thành phố và các đồng chí Ủy viên Ủy Ban MTTQ thành phố Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2019-2024, chụp ảnh lưu niệm

     Phát biểu tại đại hội, đồng chí Triệu Thị Lún, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh và đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đã phát biểu ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Ủy Ban MTTQ thành phố Tuyên Quang đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, chương trình đặt ra trong nhiệm kỳ 2019-2024, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố đề nghị : Ủy ban MTTQ thành phố Tuyên Quang cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng những cách làm mới, sáng tạo, phù hợp, hiệu quả, tạo sự thống nhất trong hành động, sự đồng thuận trong xã hội để tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cùng với chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội; tiếp tục làm tốt công tác vận động nhân dân hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Ngày vì người nghèo", tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội; Tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, đấu tranh phòng chống tội phạm,ma túy, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, tham mưu với cấp ủy, chính quyền tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở. Đặc biệt quan tâm tới công tác tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận trong việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố, góp phần xây dựng thành phố Tuyên Quang đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2020.

Đ/c Triệu Thị Lún, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận thành phố nhiệm kỳ 2014-2019

      Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc thành phố Tuyên Quang đã hoàn thành nội dung, chương trình Đại hội theo kế hoạch đề ra. Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 55 vị; Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, Thủ trưởng cơ quan Khối dân được Đại hội hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đại hội cũng hiệp thương cử 25 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đ/c Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố  trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019

Đ/c Tô Hoàng Linh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trao giấý khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận thành phố nhiệm kỳ 2014-2019


       Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng bằng khen cho 4 tập thể và 1 cá nhân, UBND thành phố Tuyên Quang tặng giấy khen cho 8 tập thể và 26 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019

                                                                                 

Tin và ảnh: Thanh Xuân ( Đài TT - TH thành phố Tuyên Quang)

 

 

 

 

 

 


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: