Đoàn giám sát HĐND thành phố thực hiện giám sát công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và quản lý cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố
Thứ Ba, ngày 18 tháng 6 năm 2019 - 15:47
Sáng ngày 18/6, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố do đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã thực hiện giám sát công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và quản lý cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố tại Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang. Tham dự buổi giám sát có đồng chí Phạm Quốc Chương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; lãnh đạo UB Ban kiểm tra Thành ủy, Ban Dân Vận Thành ủy; Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố; Lãnh đạo Phòng quản lý đô thị, Ban quản lý xây dựng các công trình khu vực thành phố; Phòng Tài Chính- kế hoạch thành phố.

      Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố đã tích cực phối hợp với các Ban, ngành thực hiện quy hoạch chung thành phố được phê duyệt; thường xuyên chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và quản lý cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong hoạt động xây dựng; Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, đặc biệt là các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, đồng thời tổ chức cắm mốc giới tại thực địa theo quy định để người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát thực hiện theo quy hoạch; thực hiện công khai các thủ tục cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, hộ gia đình có nhu cầu xây dựng, cải tạo sửa chữa công trình, nhà ở thực hiện thủ tục đơn giản thuận tiện, đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo các xã, phường tập trung xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch, vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng cơi nới trái phép theo quy định của pháp luật.

Đoàn giám sát HĐND thành phố thực hiện giám sát công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và quản lý cấp phép xây dựng tại Ủy ban nhân dân thành phố 

        Từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn thành phố đã thực hiện lập và tổ chức thực hiện 124 quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch. Trong đó, ủy ban nhân dân thành phố thực hiện 64 quy hoạch, với tổng kinh phí trên 20 tỷ 066 triệu đồng, đã thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng 11 quy hoạch; tiếp tục thực hiện đầu tư hạ tầng 5 quy hoạch; điều chỉnh 15 quy hoạch; chưa thực hiện 11 quy hoạch và hủy bỏ 9 quy hoạch; công tác quản lý, cấp phép xây dựng và xử lý vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật. Việc cấp phép xây dựng được thành phố thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa và từ tháng 4- 2017 được thực hiện tại Trung tâm Hành chính công thành phố. Từ năm 2018 đến hết tháng 3 năm 2019, thành phố đã tiếp nhận 1.101 hồ sơ xin cấp phép xây dựng, số hồ sơ đủ điều kiện giải quyết là 821 hồ sơ. Việc chấp hành pháp luật về trật tự đô thị và trật tự xây dựng được đẩy mạnh và từng bước đi vào nền nếp. Nhờ đó, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và quản lý cấp phép xây dựng trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đến nay thành phố Tuyên Quang đã và đang triển khai thực hiện theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Hiện thành phố đã đạt 50/71 tiêu chí đô thị loại II.
        Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như: Công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý quy hoạch, đô thị, xây dựng chưa được thường xuyên; Một số dự án do thiếu nguồn lực triển khai dẫn đến một số đồ án quy hoạch chi tiết triển khai chậm; tình trạng vi phạm trật tự xây dựng không phép, không đúng theo giấy phép xây dựng, vi phạm hành lang bảo vệ các công trình, hành lang ATGT làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị; một số công trình vi phạm trật tự xây dựng nhưng chưa được xử lý kịp thời…Từ năm 2018 đến nay, thành phố đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành kiểm tra 15 công trình được quy hoạch, đã xử lý 1 công trình vi phạm công tác quy hoạch; kiểm tra 800 công trình xây dựng, có 3 công trình vi phạm sai nội dung giấy phép xây dựng; 36 công trình không có giấy phép và 27 công trình vi phạm hành lang đường bộ… ra quyết định xử phạt 43 công trình vi phạm hành chính số tiền trên 234 triệu đồng.
     Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn giám sát đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố làm rõ một số nội dung trong công tác rà soát quản ký quy hoạch, công tác xử lý các trường hợp vi phạm về quy hoạch, công tác thực hiện và kiểm tra cấp phép xây dựng.Thay mặt Ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Phạm Quốc Chương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã tiếp thu, giải trình rõ nguyên nhân liên quan đến công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và quản lý cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố.

        Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đã ghi nhận những kết quả thành phố Tuyên Quang đạt được trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và quản lý cấp phép xây dựng trên địa bàn. Đồng thời đề nghị, thời gian tới, thành phố tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung mở rộng thành phố Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030; đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/ 2.000 các phường và xã An Tường ; tiếp tục rà soát điều chỉnh quy hoạch, thu hồi đất các dự án, quy hoạch treo, không hiệu quả; thực hiện các thủ tục về sáp nhập, mở rộng địa giới hành chính thành phố; tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về xây dựng và quản lý trật tự xây dựng; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thực hiện các thủ tục cấp phép xây dựng; tiếp tục phối hợp kiểm tra, giám sát quản lý trật tự xây dựng, kịp thời xử lý triệt để những vi phạm về quy hoạch xây dựng đô thị, đất đai và môi trường và đề nghị ủy ban nhân dân thành phố khẩn trương rà soát số liệu, hoàn thiện báo cáo gửi đoàn giám sát để báo cáo trong kỳ họp thứ 8 hội đồng nhân dân thành phố sắp tới.

 

                                                                                                   Tin và ảnh: Thanh Xuân ( Đài TT - TH thành phố)

 


 
Lượt xem: 155 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: