Hội nghị Ban chấp hàng Đảng bộ thành phố lần thứ 5 ( mở rộng) (Khóa XX)
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 7 năm 2021 - 15:29

Sáng ngày 23/7, Thành ủy Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ lần thứ 5, ( khóa XX) mở rộng. Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Tô Hoàng Linh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Lãnh đạo ban Dân Vận tỉnh ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; trưởng các phòng, ban, Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Lãnh đạo, chuyên viên các ban đảng, Văn phòng Thành ủy, Trung tâm Chính trị thành phố; Bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở; Chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường; Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy các xã, phường.

     

       Đại biểu dự Hội nghị

        Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên nhấn mạnh, Cùng với việc đánh giá, thảo luận các mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm, hội nghị sẽ nghiên cứu, quán triệt 02 văn bản chỉ đạo của Trung ương; 04 Nghị quyết chuyên đề và 02 Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đây là những nội dung rất quan trọng cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Vì vậy, các đồng chí bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tiếp thu đầy đủ, nắm vững những nội dung cơ bản để phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; trong đó nghiên cứu kỹ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển trong thời gian tới để vận dụng, cụ thể hóa vào xây dựng bổ sung, hoàn chỉnh các chương trình, kế hoạch của địa phương, đơn vị, bảo đảm phù hợp, hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn
         Tại Hội nghị, đã tiến hành công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quyết định, chỉ định bổ sung giữ chức vụ Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Đinh Khắc Hùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố Tuyên Quang.

Đ/c Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên,  

Trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đồng chí Đinh Khắc Hùng, Chỉ huy trưởng ban chỉ huy Quân sự thành phố

        Tiếp đó, Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid – 19, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống kinh tế, xã hội. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết về các mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và đạt nhiều kết quả khá trên các lĩnh vực. Giá trị sản xuất thủ công nghiệp đạt trên 4 nghìn 679 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch và tăng 36,9% so với cùng kỳ năm 2020. trong đó, Quốc doanh trung ương đạt trên 1 nghìn 100 tỷ đồng; kinh tế ngoài quốc doanh đạt trên 1 nghìn 501 tỷ đồng…Lượng khách du lịch đến với thành phố Tuyên Quang đạt 279 nghìn lượt khách, đạt 40,1% kế hoạch và tăng 111,2% so với cùng kỳ năm 2020; doanh thu xã hội từ du lịch đạt trên 321 tỷ đồng, tăng 110% so với cùng kỳ năm 2020; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 498 tỷ đồng đạt 62,4% kế hoạch…
       Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. 6 tháng đầu năm đã kết nạp được 61 đảng viên mới, Trao tặng Huy hiệu đảng cho 316 đảng viên; thực hiện giao việc đột phá, đổi mới năm 2021 cho 33 đồng chí là Trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường; Công tác kiểm ta, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng tiếp tục được cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các csaaps thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Trong 6 tháng đàu năm, Cấp úy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 83 lượt tổ chức đảng và 20 đảng viên; Kiểm tra tài chính đối với 40 tổ chức đảng và 1.056 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 24 tổ chức đảng và 35 đảng viên; Chuẩn bị chu đáo các điều kiện và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,99%.
        Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe Quán triệt, triển khai một số văn bản Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) về nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, phát triển đô thị và đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Nghị quyết số 33-NQ/TU ngày 22/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) về phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 16/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Đề án số 03-ĐA/TU ngày 12/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


     

Đại diện lãnh đạo Phòng tài Chính - Kế hoạch phát biểu thảo luận

    Định hướng phần thảo luận, đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên đề nghị, các đại biểu cần tập trung làm rõ các chỉ tiêu kinh tế- xã hội chưa đạt được trong 6 tháng đầu năm và giải pháp cụ thể thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện các nghị quyết, Đề án Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
    Tham gia thảo luận về nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, đại diện Ban quản lý xây dựng các công trình khu vực thành phố cho biết, Nguyên nhân đầu tư khởi công các công trình dự án chậm chủ yếu là các dự án, công trình khởi công mới, do tiến độ lập các thủ tục đầu tư như, đấu thầu, lập thẩm định dự án…dẫn đến kéo dài thời gian đã gây khó khăn cho việc giải ngân và khởi công các công trình dự án; Khó khăn về tiến độ thi công tại đường bờ sông lô chậm do vướng mắc tại hiện trường thi công trong việc giải phóng mặt bằng và các đơn vị thi công chưa quyết liệt trong việc triển khai …Hiện việc giải ngân vốn đường 2 bờ Sông lô đạt trên 70%, do đó, Ban sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố trình tỉnh bổ sung nguồn vốn và trong tháng 7-8 sẽ tiến hành khởi công 7 công trình trường học và một số khu dân cư …Ban cam kết thực hiện theo kế hoạch giao.
       Về thực hiện tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn thành phố, đại diện lãnh đạo trung tâm phát triển quỹ đất cho biết, Việc giải phóng mặt bằng tuyến đường cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ nối với đường Cao tốc Nội Bài – Lào Cai đã cơ bản hoàn thành, hiện trung tâm đang tích cực phối hợp các các cơ quan có liên quân để thực hiện di chuyển đường lưới điện, trạm biến áp. Tuy nhiên thời gian tới, trên địa bàn thành phố có rất nhiều dự án, công trình được triển khai vì vậy, đề nghị thành phố qua tâm công tác cán bộ quản lý để trung tâm thực hiện nhiệm vụ được giao.Về công tác quản lý phát triển đô thị, về công tác trật tự đô thị, có chuyển biến tích cực, nhất là về công tác cấp phép xây dựng; Tuy nhiên bên cạnh đó còn có khó khăn, do hiện nay, người dân có nhu cầu xin cấp phép xây dựng nhà ở theo quy định nhưng gặp khó khăn trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất để cấp phép xây dựng nhà ở cho người dân; về thực hiện đề án xây dựng đô thị xanh, đô thị thông minh chậm được triển khai, nguyên nhân do phòng chưa chủ động tham mưu triển khai thực hiện…

   Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên đề nghị, các phòng, ban, cơ quan đơn vị, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu phải tích cực chủ động, rà soát tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ gắn với các Chỉ thị, Nghị quyết cả Tỉnh ủy, Thành ủy; tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tiếp tục nỗ lực thực hiện “Mục tiêu kép” vừa thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình theo kế hoạch và tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình hoàn thành. Triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XX) về xây dựng, phát triển thành phố Tuyên Quang trở thành đô thị loại I; các Chương trình, Đề án về phát triển đô thị thành phố Tuyên Quang, xây dựng trung tâm thành phố theo hướng đô thị thông minh… Chú trọng công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

                                                  Tin và ảnh: Thanh Xuân ( Trung tâm VH, TT và TT thành phố)


 


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: