Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố kỳ chuyên đề
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 7 năm 2021 - 20:47

Chiều ngày 23/7, Thành ủy Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành kỳ chuyên đề: Đánh giá kết quả thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và việc giao nhiệm vụ đổi mới, đột phá của Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Tô Hoàng Linh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị

  Các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì Hội nghị

       Đảng bộ thành phố có 33 chi bộ, đảng bộ cơ sở; 337 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, với 10.450 đảng viên. Thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020-2025, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng kế hoạch, đề ra 3 nhiệm vụ, giải pháp và 5 mục tiêu cụ thể để chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ triển khai thực hiện. Trong đó, xác định rõ nội dung công việc, thời gian hoàn thành và phân công tập thể, cá nhân thực hiện; yêu cầu đối với đảng bộ cơ sở ban hành nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Kết quả của nghị quyết chuyên đề là một tiêu chí để đánh giá phân loại chi bộ, đảng viên, phân công các cấp ủy viên, chuyên viên các ban Đảng, văn phòng thành ủy phụ trách, theo dõi dự sinh hoạt chi bộ. Sau hơn một năm triển khai thực hiện Đề án số 16 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giai đoạn 2020-2025, các Cấp ủy, tổ chức Đảng và các cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở đã nghiêm túc triển khai và tổ chức thực hiện bước đầu có hiệu quả. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Đề án 16 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo sự chuyển biến sâu sắc về tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhiều chi bộ Đảng thực sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là trung tâm đoàn kết, nơi giáo dục, quản lý, rèn luyện và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 100% chi bộ thực hiện sinh hoạt chi bộ/tháng/lần. Tỷ lệ đảng viên sinh hoạt chi bộ tăng trên 80%, có chi bộ tăng trên 90%. số chi bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%; đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 85%... Một số cách làm hay, có hiệu quả trong thực hiện Đề án 16 là: việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là kiểm tra chuyên đề, sau kiểm tra có đánh giá và giao việc đột phá cho các đồng chí bí thư đảng ủy cơ sở để tiếp tục đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...
        Qua 1 năm thực hiện Quy định số 07 ngày 25/6/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về giao việc đột phá, đổi mới đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện ban Thường vụ Thành ủy quản lý, nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của giao việc đột phá, đổi mới cho cán bộ từng bước được nâng lên; Cán bộ diện được giao việc đột phá, đổi mới đã chủ động đăng ký việc và có cách làm sáng tạo, giải quyết vấn đề phù hợp với thực tiễn. Trong năm 2020-2021, có 34 cán bộ được Ban Thường vụ Thành ủy giao 85 việc. Trong đó, năm 2020 đã hoàn thành 29 việc; 51 việc trong năm 2021 đang triển khai thực hiện. Một số việc được triển khai thực hiện có hiệu quả như, công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, công trình trọng điểm; công tác quản lý đât đai – tài nguyên môi trường; công tác quản lý đô thị; thu ngân sách, xây dựng nông thôn mới; giải quyết đơn thư kéo dài nhiều năm…
        Hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ những mặt được, mặt còn hạn chế. Đồng thời, đề xuất các nội dung để thực hiện tốt công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và việc thực hiện nhiệm vụ đổi mới, đột phá được giao.
       

   Toàn cảnh Hội nghị

      Kết luận Hội nghị, đồng chí bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên khẳng định, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ quan trọng, quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát lại các giải pháp để thực hiện đạt các mục tiêu của kế hoạch đề ra; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố chủ động thực hiện có hiệu quả Quy định 03 của BTV Thành ủy về việc dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư thuộc đảng bộ được phân công phụ trách, theo dõi. Đối với thực hiện Quy định số 07, đồng chí đề nghị cán bộ được giao việc đổi mới, đột phá phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện hiệu quả việc được giao. Đồng chí giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì phối hợp với các ban đảng Thành ủy nghiên cứu, bổ sung một số nội dung vào Quy định số 07 để phù hợp với thực tiễn.

                                                 Tin và ảnh: Thanh Xuân ( Trung tâm VH, TT và TT thành phố)


 


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: