Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đóng góp ý kiến vào Dự thảo Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết.
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 7 năm 2021 - 22:5

Tiếp tục chương trình làm việc Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chiều ngày 23/7, dưới sự chủ trì của các đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Tô Hoàng Linh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố. Ban chấp hành đảng bộ thành phố đã họp, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết.

   

       Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 5, khóa XX

      Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 16/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.
      Theo đó, Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặt ra mục tiêu là cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc quán triệt, triển khai cụ thể hoá những nội dung của Nghị quyết. Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong đó, Dự thảo Chương trình hành động cũng đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị để triển khai trong cả nhiệm kỳ.
     Với mục tiêu xây dựng thành phố Tuyên Quang trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch của tỉnh. Sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, thành phố; Tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ phát triển các ngành, lĩnh vực khác, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và doanh nghiệp, tăng thu ngân sách cho địa phương. Chương trình hành động của Ban chấp hành đảng bộ thành phố khóa XX, thực hiện Nghị quyết số 29 ngày 16/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phó đến cơ sở về phát triển du lịch và kinh tế du lịch; Huy động nguồn lực đầu tư, xây dựng két cấu hạ tầng và cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch; nâng cao chất lượng, mở rộng phát triển sản phảm du lịch; Phát huy các giá trị di tích lịch sử, văn hóa truyền thống; khuyến khích tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia phát triển sản phẩm du lịch; nang cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá, đổi mới, tăng cường liên kết vùng, hợp tác phát triển du lịch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…phấn đấu đến năm 20225 đón trên 1 triệu lượt khách du lịch, tổng thu xã hội từ du lịch đạt trên 1.600 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 6 nghìn lao động; Xây dựng, phát triển “ Lễ hội Thành Tuyên” là sản phẩm du lịch đặc trưng, mang thương hiệu cấp quốc gia và Lễ hội Đền Hạ, Đền Thượng, Đền Ỷ La” là sản phẩm du lịch mang thương hiệu khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc; đến năm 2030, doanh thu từ du lịch đạt trên 3 nghìn 200 tỷ đồng, tạo việc làm cho 8.500 lao động…

Đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên, phát biểu chỉ đạo Hội nghị    

  Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị, các Chương trình, kế hoạch cần phải chỉnh sửa ngắn gọn, cụ thể, đặc biệt là nhiệm vụ của từng phòng, ban cần phải làm, thời gian thực hiện, lưu ý đến từ ngữ trong văn bản…; xây dựng kế hoạch phải trên cơ sở nhận định đúng tình hình và có các bước, lộ trình thực để hiện đạt hiệu qủa cao. Kế hoạch được xác định là nội dung rất quan trọng, có tính chất quyết định cho việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021-2025.
    Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên đề nghị, đại biểu tiếp tục tập trung nghiên cứu, đề xuất thêm các nội dung cần cập nhật, bổ sung vào Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từng cơ quan, đơn vị cần nghiên cứu, tham mưu đề xuất những nội dung cụ thể được giao, để xây dựng Chương trình hành động thực chất, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn./.

 

                                               Tin và ảnh: Thanh Xuân ( Trung tâm VH, TT và TT thành phố)

 


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: