Ủy ban nhân dân thành phố họp đánh giá kết quả công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2019
Thứ Tư, ngày 3 tháng 7 năm 2019 - 21:29
Chiều ngày 3/7, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Tô Hoàng Linh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp. Dự họp còn có Thành viên Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ thuế thành phố.

      Theo báo cáo của Chi cục thuế thành phố, năm 2019 thành phố được giao nhiệm vụ thu ngân sách là 460 tỷ đồng, trong đó, cơ quan thuế thu là trên 450,8 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành chỉ thị 01/CT – UBND ngày 03/1/2019 về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo về việc tăng cường thu Ngân sách nhà nước và ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo. Chi cục Thuế thành phố và các xã, phường đã tích cực triển khai quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; cải cách hành chính thuế; duy trì tốt công tác xử lý, kiểm soát hồ sơ khai thuế…Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng thu nội địa trên địa bàn thành phố mới đạt 191,194 tỷ đồng, bằng 41,6% dự toán Ủy ban nhân dân thành phố giao và giảm 3,8% so với cùng kỳ. Một số khoản thu đạt thấp do với dự toán được giao như: thu thuế từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh giảm 9,7%; Số nợ thuế dự kiến đến ngày 30/6 là 80,9 tỷ đồng, tăng so với thời điểm 31/12/2018 là 13,9 tỷ đồng. Đến hết tháng 6 năm 2019 công tác thu hồi nợ thuế mới đạt 19,5 tỷ đồng…

Đ/c Tô Hoàng Linh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

chủ trì họp đánh giá công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2019

        Tại cuộc họp các thành viên Ban chỉ đạo thành phố và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, lãnh đạo xã, phường đã thảo luận, nêu lên nhiều nguyên nhân chính dẫn đến số thu đạt thấp, số nợ thuế tăng là do tình hình sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn; ý thức tuân thủ pháp luật của người nộp thuế chưa cao; công tác phối hợp giữa các phòng, ban cơ quan chưa chặt chẽ…
       Kết luận cuộc họp, đồng chí Tô Hoàng Linh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu: Chi cục thuế thành phố tiếp thu các ý kiến đóng góp tại cuộc họp, kịp thời tham mưu với ủy ban thành phố các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện; thành viên Ban Chỉ đạo thu ngân sách thành phố tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, nắm chắc các cơ sở kinh doanh nhằm quản lý chặt chẽ nguồn thu, tăng thu ngân sách. Tập trung cao cho công tác chống thất thu ngân sách ở tất cả các lĩnh vực; kiên quyết cưỡng chế, xử lý những trường hợp cố tình chây ỳ, nợ đọng thuế, không để nợ mới phát sinh. Đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban cơ quan chuyên môn của thành phố, các xã, phường nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo ủy ban thành phố để có biện pháp xử lý kịp thời các vướng mắc, phát sinh; Thực hiện nghiêm việc kê khai thuế, hoàn thuế, miễn thuế, quyết toán thuế theo quy định. Phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt dự toán tỉnh và HĐND thành phố giao trong năm 2019.

 

                                                                                           Tin và ảnh: Thanh Xuân ( Đài TT - TH thành phố)
 
Lượt xem: 160 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: