Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh
Thứ Hai, ngày 13 tháng 9 năm 2021 - 17:35

Sáng ngày 13/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh Nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy; các Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Hội nghị được tổ chức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Tỉnh ủy đến điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, 18 Sở, ban, ngành và các Huyện ủy, Thành ủy. Chủ trì tại điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Thị Kim Dung, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự tại điểm cầu thành phố Tuyên Quang có các đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Tô Hoàng Linh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Đại biểu dự Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh tại điểm cầu thành phố Tuyên Quang

   Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, đến thời điểm hiện tại, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành 3 nghị quyết, 1 đề án; BTV Tỉnh uỷ ban hành 2 nghị quyết, 1 đề án. Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã xây dựng và ban hành 9 đề án về phát triển kinh tế - xã hội để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm. Hội nghị được BTV Tỉnh ủy chuẩn bị và tổ chức bài bản, kỹ lưỡng, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong chỉ đạo, điều hành của tỉnh ngày trong năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh; là việc làm cụ thể, thiết thực, giúp các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết, đề án. Đồng chí đề nghị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ để nghiên cứu, tiếp thu đầy dù những nội dung triển khai, nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động, kịp thời cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đề án tại cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương; làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lại các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra,
    Ngay sau phát biểu khai mạc hội nghị của đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã quán triệt Nghị quyết số 33-NQ/TU ngày 22/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) và Đề án số 559/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, Giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh đặt ra mục tiêu chung và từng mục tiêu cụ thể về hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin. Đồng chí nhấn mạnh, các mục tiêu được đề ra rất lớn, cần thiết, không được phép chậm trễ trong quá trình thực hiện, trong đó, nhiều mục tiêu cần phải khẩn trương thực hiện ngay trong năm 2021, 2022. Về kết cấu hạ tầng giao thông, tỉnh phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm đồng bộ, kết nối vùng, liên vùng; đưa vào sử dụng đường cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ kết nối cao tốc Nội Bài – Lào Cai; xây dựng, cải tạo nâng cấp các tuyến quốc lộ, cầu vượt sông, tuyến đường thủy; nhựa hóa, bê tông hóa 100% đường từ trung tâm huyện đến các xã vào năm 2022. Về đô thị động lực, tỉnh phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 27% vào năm 2025 và đạt trên 50% vào năm 2045. Về hạ tầng công nghệ thông tin, tỉnh phấn đấu đến năm 2023, 100% thôn, tổ dân phố có internet băng thông rộng; cung cấp dịch vụ 5G tại thành phố Tuyên Quang…Để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tỉnh sẽ tập trung thực hiện 6 giải pháp chủ yếu gồm: công tác quy hoạch, kế hoạch; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; giải phóng mặt bằng; nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước; tiếp tục nâng cao cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, ứng dụng KHCN và xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới xây dựng chính quyền số; nâng cao cao vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân
   Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã Quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TU ngày 26/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2030, Giai đoạn 2021 – 20215, tỉnh đề ra 12 mục tiêu cụ thể: Tốc độ tăng bình quân giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt trên 9%/năm; trồng rừng tập trung 48.500 ha, bình quân trồng trên 9.700 ha/năm; phát triển diện tích rừng gỗ lớn đạt trên 89.000 ha; năng suất rừng trồng đạt bình quân 22 m3/ha/năm; sản lượng gỗ khai thác đạt trên 5.500.000 m3, bình quân khai thác trên 1.100.000 m3/năm; phát triển cây dược liệu, cây lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng đạt trên 2.000 ha, bình quân trồng trên 400 ha/năm…Giai đoạn 2026 - 2030 với 11 mục tiêu cụ thể: Tốc độ tăng bình quân giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 11%/năm; trồng rừng tập trung 48.500 ha, bình quân trồng 9.700 ha/năm; duy trì diện tích rừng gỗ lớn đạt trên 89.000 ha; năng suất gỗ rừng trồng đạt bình quân 28 m3/ha/năm; sản lượng gỗ khai thác đạt 6.500.000 m3, bình quân khai thác trên 1.300.000 m3/năm...Để thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, tỉnh đề ra 7 nhóm giải pháp chủ yếu gồm: công tác tuyên truyền; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp; quản lý, bảo vệ rừng, khôi phục và phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên; chăm lo phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho người dân; ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng; sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp; tổ chức quản lý, phát triển nguồn nhân lực; cơ chế, chính sách và huy động nguồn lực đầu tư. Đề án của UBND tỉnh về cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản theo chuỗi liên kết bảo đảm chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tỉnh đề ra 9 mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 11.348,7 tỷ đồng; tỷ lệ giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy sản được sản xuất theo các hình thức hợp tác và liên kết đạt trên 30%; giá trị sản phẩm sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt hoặc tương đương đạt trên 25%; giá trị sản phẩm nông sản ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao đạt trên 15%; trên 68% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 44 triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2-2,5%/năm…Định hướng đến năm 2030, tỉnh đề ra 9 mục tiêu cụ thể: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân trên 3%/năm; có ít nhất 150 liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản; 100% số xã trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; 6/6 huyện, đạt chuẩn huyện nông thôn mới...
   Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe đồng chí Hoàng Việt Phương, tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Quán triệt Nghị quyết số 29 ngày 16/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;
  Tiếp tục chương trình làm việc Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh theo hình thức trực tuyến, trong đầu giờ chiều ngày 13/9, Hội nghị tiếp tục được nghe đòng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quán triệt Nghị quyết số 24 ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, phát riển đô thị và đẩy nhanh tốc dộ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết số 25 ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy vè phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển nguồn thu và tăng vường quản lý ngân sách nhà nước, giai đoạn 2021-2025; Đề án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025.
  Đồng tình và nhất trí cao với Nghị quyết, đề án Quán triệt tại Hội nghị, Tuy nhiên, Để phát triển Du lịch thành kinh tế mũi nhọn theo Nghị quyết 29 của tỉnh. Huyện Lâm Bình đề nghị, Tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ thu hút các nhà đầu tư có kinh nghiệm, tiềm năng phát triển du lịch; cần có chủ trương, cơ chế xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch; cơ chế hỗ trợ ưu tiên xây dựng làng văn hóa, sản phẩm du lịch, sản phẩm Ocop…


 

Toàn cảnh hội nghị điểm cầu thành phố Tuyên Quang

    Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm, đánh giá cao tình thần trách nhiệm, nhiệt tình của các đồng chí lãnh đạo được giao nhiệm vụ truyền đạt các Nghị quyết, đề án và tinh thần nghiêm túc tiếp thu của cán bộ đảng viên tại các điểm cầu từ tỉnh đến cơ sở. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy; các Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đảm bảo mọi đối tượng đều được nghiên cứu, học tập, nắm chắc chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đề ra.Trên cơ sở Quán triệt học tập Nghị quyết, đề án, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các cấp, ngành tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệu vụ, giải pháp của các nghị quyết, đề án; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, đề án, nhất là tuyên truyền, phổ biến tinh thần chỉ đạo, các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo trong quá trình thực hiện đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021.Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các hội - đoàn thể, cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết.Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể các cấp phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII cho các thành viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức phù hợp; phát động các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn xây dựng kế hoạch tuyên truyền; mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề để giới thiệu những nội dung của Nghị quyết và những kinh nghiệm hay, những gương điển hình trong việc tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp để nhân rộng trong các đảng bộ, cơ quan, đơn vị, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh, triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng lớn mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, BTV Tỉnh ủy thống nhất, phân công các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo việc triển khai thực hiện; Ban Cán sự đảng UBND tỉnh thông qua UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế để triển khai thực hiện; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập những nội dung cốt lõi của nghị quyết, đề án làm tài liệu chung của tỉnh phục vụ công tác nghiên cứu, phổ biến, triển khai thực hiện; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát việc xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện nghị quyết, đề án đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả.

 

                                               Tin và ảnh: Thanh Xuân ( Trung tâm VH, TT và TT thành phố)

 


 


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: