Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh cơ sở năm 2019
Thứ Ba, ngày 23 tháng 7 năm 2019 - 22:11
Sáng ngày 23/7, tại Nhà văn hóa phường Phan Thiết, Hội CCB thành phố phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội cho các đồng chí là Chủ tịch Hội, Chi hội trưởng, chi hội phó của Hội cựu chiến binh phường Phan Thiết, Ỷ La, Tân Hà, Minh Xuân, Nông Tiến và hội CCB xã Tràng Đà.

      Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt các nội dung như: Lý luận thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Vị trí, vai trò, mục đích, chức năng và nghiệp vụ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Xây dựng Hội cựu chiến binh cơ sở trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao…

Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh cơ sở năm 2019

        Thông qua tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ Hội CCB cơ sở củng cố nghiệp vụ, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội, góp phần xây dựng Hội trong sạch vững mạnh. Đồng thời giúp cán bộ hội cơ sở trên địa bàn có thêm những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tuyên truyền sâu rộng trong hội viên và nhân dân về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới./.
 

 

 

                                                                                    Tin vả ảnh: Thanh Xuân ( Đài TT - TH thành phố)
 
Lượt xem: 125 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: