Đảng bộ khối cơ quan UBND thành phố triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Thứ Tư, ngày 31 tháng 7 năm 2019 - 14:5
Chiều ngày 30/7, Đảng bộ khối cơ quan Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Tô Hoàng Linh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Bí thư Đảng bộ khối cơ quan Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị.

      Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt việc tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương như: tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực trong đó, tập trung phòng chống thiên tai, kiểm tra xử lý các vi phạm về khai thác khoáng sản, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự xây dựng; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản, chú trọng các công trình xây dựng nông thôn mới. Trong công tác Xây dựng Đảng, Đảng bộ đã coi trọng việc tổ chức học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh” và các Nghị quyết của Đảng tới 100% cán bộ, đảng viên.

Đ/c Tô Hoàng Linh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Bí thư Đảng bộ khối cơ quan Ủy ban nhân dân thành phố và đ/c Lê Thiện Quang Phó Bí thư  Đảng bộ Khối cơ quan UBND thành phố, Trưởng phòng TC-KH thành phố chủ trì hội nghị

    Theo chức năng nhiệm vụ trên từng lĩnh vực cụ thể, các Chi bộ trong khối cơ quan Ủy ban nhân dân thành phố đã tập trung lãnh đạo đơn vị tham mưu, thực hiện nhiệm vụ cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra như: Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố tổ chức thành công kỳ họp bất thường và kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố khóa XXI. Công tác tiếp công dân được duy trì, thực hiện nghiêm túc; hoạt động tiếp xúc cử tri được các đại biểu HĐND thành phố thực hiện đúng quy định. Ủy ban nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, các xã, phường triển khai, thực hiện toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh. Trong 6 tháng đầu năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 3 nghìn 860 tỷ đồng, đạt 54,7% kế hoạch, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kinh tế ngoài quốc doanh đạt 1 nghìn 337 tỷ đồng, tăng 48,7%... Một số sản phẩm tăng so với cùng kỳ năm 2018 như: xi măng tăng 1,8%; điện thương phẩm tăng 16,1%...; lượng du khách đến với thành phố đạt 352 nghìn lượt, doanh thu xã hội hoá từ du lịch ước đạt 405,4 tỷ đồng, đạt 67,1% và tăng 77,1% so với cùng kỳ năm 2018; Các chi bộ như: chi bộ Phòng Tài chính- Kế hoạch đã chủ động tham mưu phân bổ và đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ kịp thời các hoạt động của thành phố; Chi bộ phòng quản lý đô thị thực hiện tốt việc tham mưu tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 01-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị trên địa bàn thành phố; cấp 347 giấy phép xây dựng; kiểm tra về quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị…xử phạt 18 trường hợp số tiền 352,2 triệu đồng; Chi bộ Ban quản lý dự án đã hoàn thành các trình tự thủ tục, hồ sơ để khởi công xây dựng 2 công trình từ nguồn vốn phân cấp. Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 7 công trình, phê duyệt quyết toán xây dựng cơ bản 10 công trình; lập hồ sơ điều chỉnh, bổ xung hạng mục các dự án; tham gia ý kiến về thực hiện đầu tư các dự án không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đối với 20 dự án…Phòng nội vụ thực hiện tốt việc tham mưu thực hiện sắp xếp, sáp nhập 297 thôn, tổ dân phố, hoàn thanh kiện toàn các chức danh không chuyên trách ở thôn, xóm, tổ dân phố tho quy định; trình ủy ban nhân dân tỉnh Đề án hợp nhất Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố với Trung tâm Văn hóa – Thông tin thể thao thành phố…

Lãnh đạo phòng kinh tế thành phố phát biểu thảo luận

     Cùng với chỉ đạo các phòng, ban cơ quan đơn vị thực hiện tốt công tác chuyên môn, Đảng bộ khối chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát người đứng đầu các phòng ban chuyên môn, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, phường trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là việc thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước; Chỉ thị số 06/CT- UBND ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện nghiêm quy định không uống rượi, bia trong giờ làm việc và không điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã uống rượi, bia vượt quá nồng độ cồn cho phép đối với cán bộ, đảng viên, viên chức; Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ theo đúng hướng dẫn và đảm bảo nghiêm quy định.
     Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên đã được phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đảng bộ khối cơ quan UBND thành phố Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tô Hoàng Linh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Bí thư Đảng bộ khối cơ quan Ủy ban nhân dân thành phố đã ghi nhận những kết quả mà chi bộ đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019, đồng chí cũng đã chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế, yêu cầu các Chi bộ sớm có giải pháp khắc phục. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị: Trong 6 tháng cuối năm các chi bộ, phòng ban cơ quan đơn vị trong khối tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tập trung tham mưu thực hiện tốt công tác thu ngân sách năm 2019; Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri; Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; mỗi cán bộ, đảng viên cần đề cao kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; Đảng bộ, chi bộ đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc trong thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, để năm 2019 thực sự là năm bứt phá xây dựng thành phố Tuyên Quang trở thành đô thị loại II vào năm 2020.

 

                                                                                                 Tin và ảnh: Thanh Xuân ( Đài TT - TH thành phố)

 

 

 


 
Lượt xem: 158 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: