Ban Tuyên Giáo Thành ủy Tuyên Quang làm tốt công tác tham mưu giúp việc cấp ủy trong lãnh đạo công tác tư tưởng
Thứ Năm, ngày 1 tháng 8 năm 2019 - 10:44
Trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy Tuyên Quang đã chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị, tích cực đổi mới nội dung và phương pháp công tác, tập trung vào các giải pháp tham mưu giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo công tác tư tưởng trên địa bàn, tạo ra sức mạnh tổng hợp, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần tích cực vào việc ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Với chức năng là cơ quan tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ, Ban Tuyên giáo Thành uỷ luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy, đã đạt được một số kết quả nổi bật như sau:
(1) Tiếp tục thực hiện tốt việc theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, phối hợp với cấp uỷ và chính quyền cơ sở làm tốt công tác tư tưởng ngay tại cơ sở; tổ chức hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội. Thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 94 của thành phố về đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, bước đầu phát huy ưu thế của internet, mạng xã hội, các phương tiện thông tin tuyên truyền để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội.
(2) Hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ cơ sở, đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, tập trung tuyên truyền về các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, về kết quả nổi bật trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội hằng tháng, quý, năm, tuyên truyền về các hoạt động lễ hội, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao,... góp phần tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, nâng cao đời sống tinh thần, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.
(3) Tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch học tập, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh bảo đảm thiết thực, sát với thực tiễn; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Sơ kết công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

(4) Tham mưu giúp cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ; tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể hằng năm, trong đó đã xác định nội dung đột phá của Đảng bộ thành phố và các cơ quan, đơn vị nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác. Sau 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy cơ sở đã biểu dương, khen thưởng 170 tập thể, 487 cá nhân tiêu biểu; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã khen thưởng 11 tập thể, 20 cá nhân tiêu biểu; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương, khen thưởng 06 tập thể, 07 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.
(5) Tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành công tác tuyên truyền miệng. Hằng tháng, tổ chức hội nghị báo cáo viên để cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên. Kịp thời củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của thành phố, đội ngũ báo cáo viên thành phố hiện có 23 người, báo cáo viên cơ sở có 104 người, tuyên truyền viên có 278 người.
(6) Chủ động đề xuất, tham mưu giúp cấp ủy sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch, đề án về lĩnh vực tuyên giáo; tham mưu xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện theo chỉ đạo; thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy với Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan, đơn vị trong khối tuyên truyền, văn hóa, khoa giáo.
(7) Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, các hội nghị báo cáo viên, thông tin thời sự định kỳ, bảo đảm tiến độ, chất lượng.
(8) Tiếp tục tham mưu tổ chức việc biên tập, xuất bản “Bản tin thành phố Tuyên Quang”, đến nay đã biên tập, xuất bản được 28 số theo quý, 15 số chuyên đề, qua đó, góp phần phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền thành phố, đồng thời là tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ, họp thôn, xóm, tổ dân phố và công tác tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn.
(9) Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thành ủy, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố xây dựng kế hoạch biên soạn, xuất bản truyền thống cơ quan, đơn vị. Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu tổ chức các nội dung thực hiện đề tài Nghiên cứu biên soạn, xuất bản Địa chí thành phố Tuyên Quang theo kế hoạch.
Năm nay, kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2019), cán bộ, đảng viên, nhân dân, chiến sĩ lực lượng vũ trang toàn thành phố đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX. Đây là động lực để cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục đổi mới, cải tiến phương pháp và lề lối làm việc bảo đảm khoa học; phát huy tinh thần “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, hiệu quả, chuyên nghiệp và từng bước hiện đại”. Giữ mối quan hệ chặt chẽ với chi bộ, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị,... Làm tốt chức năng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng về lĩnh vực tuyên giáo.
Để làm được điều đó, cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Thành ủy xác định phải có “Bản lĩnh chính trị, nắm vững chủ trương, tinh thông nghiệp vụ”; làm việc một cách chủ động, sáng tạo, nhạy bén, có ý kiến đề xuất đúng và trúng, giúp cấp uỷ giải quyết kịp thời, hiệu quả các công việc thuộc lĩnh vực tuyên giáo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố. Từng cá nhân coi trọng chất lượng và hiệu quả công việc bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch công tác được giao, xứng đáng là cán bộ, công chức cơ quan tham mưu của Đảng./.

 

                                                                        Bài và ảnh: Đức Lượng (Ban Tuyên giáo Thành ủy).
 

 

 


File đính kèm: Xem trực tuyến


Lượt xem: 188 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: