Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 8 năm 2019
Thứ Sáu, ngày 2 tháng 8 năm 2019 - 20:13
Sáng ngày 2/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 8 năm 2019. Nội dung: Ngành Văn hóa sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về "Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"; những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới. Những kết quả cơ bản thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Tuyên Quang có đồng chí Trần Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố; các đồng chí báo cáo viên cấp thành phố; bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy; giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố; lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, Phòng Kinh tế thành phố.

    Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thông tin những kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; đồng thời, chỉ ra hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và nêu các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các đại biểu Dự HN trực tuyến báo cáo viên tháng 8 tại điểm cầu thành phố Tuyên Quang


     Đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thông tin những kết quả cơ bản thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong đó, đã nhấn mạnh thực hiện tốt công tác nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhất là về tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp có vai trò to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng cũng như đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
      Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông tin một số vấn đề liên quan đến tình hình biển Đông thời gian gần đây. Phát biểu định hướng công tác tuyên truyền, đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh: Đội ngũ báo cáo viên các cấp bám sát định hướng tuyên truyền trong thời gian tới của Ban Tuyên giáo Trung ương, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; kết quả phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019; việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương khóa XII, đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 -02/9/2019); kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; tuyên truyền những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020 và Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

 

 

                                                                                  Tin và ảnh: Đức Lượng (Ban Tuyên giáo Thành uỷ)

 
Lượt xem: 90 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: