Thành ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị
Thứ Năm, ngày 8 tháng 8 năm 2019 - 17:34
Chiều ngày 8/8, Thành ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kế hoạch của Tỉnh uỷ, Thành uỷ về tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Tô Hoàng Linh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể và lãnh đạo các xã, phường.

      Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Thành ủy Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng . 

Đ/c Lê Thị Kim Dung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị

      Hội nghị đã nghe truyền đạt bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có tiêu đề “ chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, nghe quán triệt Nghị quyết số 96 – NQ/TU ngày 22/7/2019 của Ban chấp hàng Đảng bộ tỉnh thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghe phổ biến Kế hoạch số 306 – KH/TU ngày 15/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 110 – KH/TU ngày 18/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy. thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố Tuyên Quang quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

     Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh: Đại hội đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng. Do đó, sau hội nghị này, các đồng chí cán bộ chủ chốt cần tiếp tục nghiên cứu để hiểu rõ, nắm vững nội dung các văn bản của Trung ương và của tỉnh, Thành uỷ; bám sát tình hình thực tiễn để chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị tại đảng bộ, địa phương, đơn vị mình đạt kết quả cao nhất. Đối với công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, đồng chí Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải thực hiện chu đáo từ nội dung các văn kiện, phương án nhân sự, đến chuẩn bị các điều kiện phục vụ đại hội, không vì tập trung cho nội dung này mà xem nhẹ nội dung khác. Song song với công tác chuẩn bị đại hội cần tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ thường xuyên, phân công, giao nhiệm vụ đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, phát động phong trào chào mừng đại hội. Đặc biệt là công tác nhân sự phải đảm bảo nguyên tắc, theo đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

 

 

                                                                                     Tin và ảnh: Thanh Xuân ( Đài TT - TH thành phố)

 

 

 
Lượt xem: 164 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: