Hội nghị trực tuyến Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị
Thứ Ba, ngày 20 tháng 8 năm 2019 - 12:51
Sáng 20/8, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” kết nối với 792 điểm cầu ở địa phương, bao gồm cả điểm cầu ở một số huyện, xã với tổng số đại biểu tham gia gần 70.000 người của các tỉnh, thành trong cả nước. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương. Tại điểm cầu thành phố Tuyên Quang các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Tô Hoàng Linh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; các đồng chí Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; các ban Đảng Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các chi Đảng bộ cơ sở; lãnh đạo các phòng Ban cơ quan, đơn vị đại diện thường trực các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

      Báo cáo do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu tại hội nghị cho thấy, 3 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị đã dần trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhiều tầng lớp nhân dân hưởng ứng, thực hiện; việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và trong mỗi tổ chức. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt trong chi bộ, qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, của các cấp chính quyền, đoàn thể... ... Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được vận dụng sáng tạo đã đem lại kết quả tích cực trong thực tiễn như : Hà Nam nhân rộng mô hình “Cải cách hành chính, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ”. Tây Ninh: mô hình đeo huy hiệu Bác Hồ; mô hình "Gia đình tôi học tập và làm theo gương Bác"; mô hình "Phường, xã vì dân"… Điện Biên: cán bộ, đảng viên chủ động xây dựng dựng phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiềm với dân”. Hà Nội: xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ. Hải Phòng: thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (minh bạch các hoạt động, quy định chế độ, định mức, chi tiêu, việc tặng quà và nộp lại quà tặng)…Đặc biệt là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã được các địa phương, đơn vị lựa chọn, gắn kết chặt chẽ với nội dung đột phá và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã tạo chuyển biến rõ nét, qua đó góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, mang lại sự đoàn kết trong nội bộ, đồng thuận trong nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương, đơn vị. Tiêu biểu như: Nam Định với việc “ Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm, tạo nền tảng tiền đề cho sự phát triển đột phá về kinh tế; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ”; Tuyên Quang với việc “xác định nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt: “Tư tưởng vững vàng, đạo đức trong sáng, hết lòng phục vụ nhân dân”, cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ”…

Đ/c Lê Thị Kim Dung, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy và các đại biểu Dự hội nghị trực tuyến Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại điểm cầu thành phố Tuyên Quang

    Tại thành phố Tuyên Quang, qua 3 năm triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở đã nghiêm túc triển khai thực hiện chuyên đề theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, thường xuyên của các tổ chức, cá nhân trong toàn Đảng bộ. Qua đó, góp phần quan trọng để thành phố Tuyên Quang hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh đề ra từ đầu mỗi năm. Nhiều mô hình, cách làm theo Bác hiệu quả như: Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, các vấn đề bức xúc, nổi cộm, năm 2018, tỷ lệ giải quyết đơn đạt 89%. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố trong thực hiện chức trách nhiêm vụ được giao đã xác định“Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; Trung tâm Y tế thành phố với phong trào thi đua “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp”. Đặc biệt là Phong trào hiến đất, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị được nhân dân hưởng ứng tích cực, tiêu biểu như: 38 hộ dân tổ 15, phường Nông Tiến tự nguyện hiến 1.735 m2 đất, tháo dỡ vật kiến trúc trên đất để mở rộng xây dựng mới đường bê tông liên tổ; 131 hộ dân trên địa bàn xã Thái long đã hiến trên 1.000 m2 đất để xây dựng đường giao thông. Năm 2018, hoàn thành kiên cố hóa 12.000m kênh mương, bê tông hóa 1.310 m đường giao thông nội đồng, xây dựng 16/14 nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố, làm 4.589 ống cống ở khu dân cư, làm 14.345m đường bê tông ngõ xóm...Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, có sức lan tỏa tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong sinh hoạt, giao tiếp, ứng xử và hiệu quả công tác, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; nhiều người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực sự gương mẫu đã tạo được hiệu ứng tốt trong xã hội, tạo được niềm tin của nhân dân. Đây chính là tiền đề quan trọng để xây dựng thành phố Tuyên Quang trở thành đô thị loại II vào năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.
      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ghi nhận những kết quả mà các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp đã làm được trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ trong 3 năm qua. Đồng thời cũng biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác. Tuy nhiên, đồng chí Trần Quốc Vượng cũng nêu rõ những hạn chế, yếu kém còn tồn tại như: Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn tình trạng lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ, thậm chí có nơi còn thực hiện kiểu hình thức, chiếu lệ, thiếu kiểm tra, giám sát. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa tự giác, chưa thường xuyên rèn luyện, học tập, chưa thực sự là tấm gương cho nhân dân noi theo. Sức lan tỏa trong học tập làm theo gương Bác còn hạn chế. Đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu, thời gian tới, các địa phương, đơn vị cần quyết tâm, tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức việc học tập làm theo bác trong công tác xây dựng đảng; người đứng đầu cần xác định rõ trách nhiệm nêu gương; Công tác tuyên truyền phải duy trì thường xuyên, kịp thời nêu những tấm gương điển hình tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội; Việc học Bác phải được thực hiện bằng việc làm, hành động cụ thể; Các cấp ủy Đảng phải bị thật tốt việc chuẩn bị Đại hội đảng các cấp, trong đó đặc biệt chú trọng công tác nhân sự; Thực hiện tốt Kết luận 55 ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Thiết thực hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020).
 

                                                       Tin và ảnh: Thanh Xuân ( Đài TT - TH thành phố)

 




Lượt xem: 146 views

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: