Đại hội đại biểu Hội khuyến học thành phố Tuyên Quang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026
Thứ Ba, ngày 12 tháng 10 năm 2021 - 21:26

Chiều ngày 12/10, Thành phố Tuyên Quang đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội khuyến học thành phố Tuyên Quang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Đại hội có đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Vũ Thị Bích Việt, Ủy viên Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang; Hoàng Thu Hiền, Phó giám đốc Sở giáo dục và đào tạo; Tô Hoàng Linh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố; Hội khuyến học cơ sở, xã phường.

Đại biểu dự Đại Hội Đại biểu Hội khuyến học thành phố Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2021-2026

          Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội khuyến học thành phố Tuyên Quang không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, từng bước xây dựng củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên, đã khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học, khuyến học trong các tầng lớp nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ và đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi. Đến nay, toàn thành phố có 15 hội khuyến học cơ sở, 257 chi hội, với hơn 34.500 hội viên. Đội ngũ cán bộ Hội từ đến thành phố đến cơ sở thường xuyên được bổ sung, kiện toàn, thay thế để đáp ứng yêu cầu công việc. Qua đó đã phát huy được vai trò trách nhiệm của Ban chấp hành Hội khuyến học các cấp cũng như tăng cường năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các chủ tịch hội xã, phường và đội ngũ chi hội trưởng, Chi hội trưởng khuyến học cơ sở.
     Qua 5 năm triển khai mô hình gia đình học tập, hiện thành phố có trên 113 nghìn 700 gia đình học tập, đạt 98,8% so với hộ đăng ký và đạt 83,69% tổng số hộ trên địa bàn; có 256 dòng hộ đạt danh hiệu dòng học học tập; 1.017 cộng đồng thôn, tổ đạt cộng đồng học tập; 278 đơn vị đạt đơn vị học tập. Công tác xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài được các cấp hội có nhiều sáng tạo, bằng nhiều hình thức đa dạng để xây dựng quỹ khuyến học như: Vận động nhân dân, dòng họ, hội đồng hương, các chi hội thôn bản, tổ dân phố, các tổ chức và cá nhân, các nhà hảo tâm …5 năm qua Hội khuyến học thành phố đã vận động ủng hộ quỹ khuyến được trên 462 triệu đồng, Việc thu, chi quỹ khuyến học đúng quy định của Nhà nước, đúng quy chế sử dụng quỹ khuyến học của Hội.
    Nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội khuyến học thành phố đã đề ra một số chỉ tiêu cụ thể đó là: phấn đấu 90% gia đình trở lên đăng ký gia đình học tập, trong đó có 85% gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình học tập”; 90% thôn, xóm, tổ dân phố là “Cộng đồng học tập”; 90% cơ quan nhà nước, trường học là “Đơn vị học tập”; 60% dòng họ là “Dòng họ học tập”.


   

Đ/c Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Vũ Thị Bích Việt,  tặng hoa và Trao 10 triệu đồng cho Quỹ khuyến học thành phố

     Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Bích Việt, Ủy viên Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Hội Khuyến học thành phố, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng xã hội học tập, thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu Ban chấp hành Hội Khuyến học thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động các tổ chức, doanh nghiệp cá nhân đóng góp xây dựng quỹ khuyến học để khen thưởng động viên cho học sinh- sinh viên có thành tích cao trong học tập; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để củng cố, xây dựng tổ chức hội các cấp vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong phong trào khuyến học, khuyến tài. Cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, ban, ngành, đoàn thể cần phối hợp và tạo điều kiện cho Hội hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra; phối hợp với ngành giáo dục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng.

   

   Đ/c Bí thư Thành uỷ Tạ Đức Tuyên, Tặng hoa chúc mừng Đại hội

     Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy khẳng định, Sinh thời, Bác Hồ đã dành cả cuộc đời mình để chăm lo học tập cho người dân với mong muốn cao nhất là “đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”; bản thân Người cũng là một tấm gương sáng về tự học. Đồng chí đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Hội Khuyến học các cấp thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua. Những thành tựu đó đã thúc đẩy sự nghiệp giáo dục và đào tạo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của thành phố Tuyên Quang đạt được các thành tích nổi bật, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố. Đồng chí bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Trong những năm tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Tuyên Quang sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, cùng với những thành tựu đã đạt được và với vị thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, quyết tâm xây dựng thành phố Tuyên Quang phát triển bền vững, phấn đấu đến năm 2030 đạt tiêu chí đô thị loại I. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, đã đề ra đòi hỏi phải có sự đoàn kết, tập trung, nỗ lực, cố gắng của cấp ủy chính quyền các cấp, của cả hệ thống chính trị, của toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân và yếu tố quyết định phải là nguồn nhân lực - được xác định là một nhiệm vụ trọng yếu, điều này đòi hỏi vai trò, trách nhiệm rất lớn của ngành giáo dục và đào tạo và của Hội Khuyến học các cấp. Do đó, đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên đề nghị, Trong thời gian tới, Hội khuyến học các cấp, cần phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong thúc đẩy học tập của cả người lớn và trẻ em, thông qua học tập thường xuyên, học tập suốt đời và xây dựng Việt Nam trở thành xã hội học tập. Tích cực tham mưu cho lãnh đạo thành phố để có thêm những bứt phá trong đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện tốt quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Nhân rộng các mô hình, các tấm gương “Công dân học tập”, "gia đình học tập", "dòng họ học tập", “đơn vị học tập”, “cộng đồng học tập” “người tốt, việc tốt” để phong trào khuyến học, khuyến tài tiếp tục phát triển sâu rộng, chất lượng, mở ra sức bật mới cho hoạt động khuyến học; làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội nghề nghiệp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đưa công tác khuyến học, khuyến tài thực sự trở thành nòng cốt trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, góp phần nâng cao trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời kỳ mới.

Các đại biểu dự  Đại hội chụp ảnh với Ban chấp hành Hội khuyến học thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

     Với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa IV. Trong phiên họp thứ nhất, BCH khoá IV đã bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó chủ tịch và UBKT, Chủ nhiệm UBKT. Đồng chí Nguyễn Xuân Nho, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Tuyên Quang khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội cũng đã lựa chọn, bầu 15 đại biểu dự đại hội Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Nhân dịp này, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đã tặng giấy khen cho 11 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đ/c Bí thư Thành uỷ Tạ Đức Tuyên trao giấy khen cho các tập thể


 

Đ/c Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Nho, Trao giấy khen cho các cá nhân

 

Tin và ảnh: Thanh Xuân - Ngọc Hà ( Trung tâm VH,TT và TT thành phố)

 

 






Tổng số: 1143 | Trang: 1 trên tổng số 115 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: