Hội nghị tổng kết công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Thứ Hai, ngày 16 tháng 9 năm 2019 - 23:0
Chiều ngày 16/9, UBND thành phố Tuyên Quang đã tổ chức tổng kết công tác điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Tuyên Quang năm 2019. Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh; lãnh đạo các phòng Ban chuyên môn; các xã, phường và thành viên ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố.

     Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn, đặc biệt là công đoạn thu thập thông tin tại địa bàn với hình thức thu thập thông tin chủ yếu điều tra bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động, thành phố Tuyên Quang đã thực hiện 100% thu thập phiếu điện tử và Webform, không sử dụng phiếu giấy. Ngay sau khi có kế hoạch về thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở, thành phố Tuyên Quang đã kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành phố, Ban chỉ đạo các xã, phường và tuyển chọn lực lượng tham gia. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra; Thực hiện vẽ sơ đồ nền và phân chia địa bàn điều tra; Tập huấn công tác quản lý, lập bản kê địa bàn điều tra; Tuyển chọn 13 tổ trưởng, 169 điều tra viên.

Hội nghị tổng kết công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

      Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành phố, Ban chỉ đạo các xã, phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra; Thực hiện vẽ sơ đồ nền và phân chia địa bàn điều tra; Tập huấn công tác quản lý, lập bản kê địa bàn điều tra; Tuyển chọn 13 tổ trưởng, 169 điều tra viên. Kết quả phân chia địa bàn và lập bảng kê dân số và nhà ở trên địa bàn thành phố có 303 địa bàn điều tra, trong đó có 9 địa bàn đặc thù; 105 địa bàn mẫu và 189 địa bàn điều tra toàn bộ. Sau Thời gian tiến hành điều tra từ ngày 01/4/2019 đến ngày 25/4/2019 thành phố Tuyên Quang đã hoàn thành việc điều tra với tổng số 29 nghìn 709 hộ, đạt tỷ lệ điều tra 100%. Các đại biểu tham dự hội nghị đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về những khó khăn, thuận lợi trong công tác tuyên truyền, chỉ đạo thu thập thông tin tại địa bàn, kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện trong Tổng điều tra và bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho cuộc tổng điều tra dân và nhà ở lần sau.

Đ/c Vũ Tuấn Hà, Phó Cục trưởng Cục thống kê tỉnh trao giấy khen của Cục thống kê tỉnh cho 4 tập thể có thành tích trong thực hiện cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Tuyên Quang năm 2019

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố năm 2019 đã nhấn mạnh: Mặc dù trong quá trình thực hiện, bên cạnh thuận lợi, công tác điều tra thực hiện đã gặp không ít khó khăn như: Công tác triển khai điều tra còn một số lỗi trong thực hiện phiếu điện tử (CAPI) trên điện thoại thông minh; ở một số khu dân cư việc tiếp cận đối tượng cung cấp thông tin còn khó khăn do chủ hộ đi làm ca về muộn, thường xuyên vắng nhà nên điều tra viên phải đi lại nhiều lần. Một số hộ dân chưa tích cực phối hợp cung cấp thông tin gây khó khăn cho điều tra viên trong quá trình điều tra. Tuy nhiên với sự chủ động, trách nhiệm của các xã, phường và các điều tra viên đã chủ động, tích cực bám sát địa bàn để hoàn thành việc thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố theo đúng kế hoạch đề ra.

Đ/c Nguyễn Xuân Hùng, Phó chủ tịch UBND thành phố, trao giấy khen của UBND thành phố cho các tập thể có thành tích trong thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Tuyên Quang năm 2019


      Nhân dịp này, Cục thống kê tỉnh đã khen thưởng cho 4 tập thể, 16 cá nhân; Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng cho 4 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Tuyên Quang năm 2019.

 

                                                                                           Tin và ảnh: Thanh Xuân ( Đài TT - TH thành phố)

 

 


 


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: