Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức họp thống nhất về thủ tục, hồ sơ điều chỉnh các quy hoạch tại tổ 10, phường Hưng Thành
Thứ Tư, ngày 9 tháng 10 năm 2019 - 8:32
Ngày 08/10/2019, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức họp thống nhất với các ngành về thủ tục, hồ sơ điều chỉnh các quy hoạch liên quan, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại tổ 10, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang. Đồng chí Tô Hoàng Linh - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

     

    Thực hiện Văn bản số 2445/UBND-TNMT ngày 26/8/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Tại cuộc họp, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo, đề xuất các phương án lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu vực thực hiện các dự án tại tại tổ 10, phường Hưng Thành.
Các đại biểu đã thảo luận và phân tích rõ các ưu điểm, hạn chế của từng phương án. Các ý kiến đều thống nhất lựa chọn phương án 3 "Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 phường Hưng Thành đối với khu vực dự kiến thực hiện dự án làm cơ sở lập danh mục đầu tư".
Kết thúc cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố kết luận: Giao Phòng Quản lý đô thị thành phố chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng các phòng, ban, cơ quan liên quan tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 phường Hưng Thành tại khu vực tổ 10 để triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định.
 

Tin, ảnh: Văn phòng HĐND và UBND thành phố


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: