Thành phố Tuyên Quang tổ chức Tập huấn, hướng dẫn xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa năm 2019
Thứ Năm, ngày 17 tháng 10 năm 2019 - 9:26
Sáng ngày 17/10/2019 tại Nhà Văn hóa trung tâm thành phố Tuyên Quang, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” năm 2019. Tham dự hội nghị có 214 học viên, gồm các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào thành phố, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các xã, phường, công chức văn hóa - xã hội xã, phường và các trưởng thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố.

 

    Hội nghị đã tập trung triển khai Quán triệt, phổ biến các văn bản, quy định, hướng dẫn về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn, xóm, tổ dân phố văn hóa; " Nghị định số 122/2018/NĐ-CP, ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa”; Công văn số 509/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 10/7/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn một số nội dung xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 22/2018QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.
Thông qua Hội nghị tập huấn các học viên được trao đổi, hướng dẫn cụ thể các bước triển khai, xét tặng các danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn, xóm, tổ dân phố văn hóa", việc thực hiện hương ước, quy ước, qua đó góp phần nâng cao chất lượng bình xét các danh hiệu tại cơ sở.
 

Tin, ảnh: Trương Đức Tiến


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: