Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 18 ( khóa XIX)
Thứ Năm, ngày 24 tháng 10 năm 2019 - 16:18
Sáng ngày 24/10, Thành ủy Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 18 ( khóa XIX). Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ thành phố; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị; Bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở; Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở; Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND xã, phường. Các đồng chí Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Tô Hoàng Linh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị.

 

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 18 ( khóa XIX)

     Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ thành phố lần thứ 18 có nhiệm vụ quan trọng, thảo luận cho ý kiến về kết quả thực hiện công tác quý 3 triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2019; thông qua dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và đặc biệt là tham gia ý kiến lần 1 vào dự thảo đề cương báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 20, do đó đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Thị Kim Dung đề nghị, các đại biểu tham dự Hội nghị với tinh thần trách nhiệm, chức năng nhiệm vụ đang được đảm nhiệm của mình, tích cực tham gia phát biểu ý kiến, đưa ra những giải pháp để lãnh đạo hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2019 và trong thời gian tiếp theo. Đặc biệt là đối với dự thảo báo cáo chính trị trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 20, cơ sở nắm bắt thông tin trên tivi, trên báo, đài ; các định hướng chung của Đảng; các định hướng chung của tỉnh, mỗi đồng chí Ủy viên ban chấp hành đảng bộ thành phố tham gia ý kiến trực tiếp vào bố cục của dự thảo đề cương báo cáo chính trị, tham gia vào chủ đề Đại hội, phương châm của Đại hội những nhiệm vụ đột phá và những nhiệm vụ trọng tâm, để xây dựng thành phố Tuyên Quang xứng đáng là trung tâm chính trị, kkinh tế, văn hóa – xã hội của toàn tỉnh.Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy  quán triệt Chỉ thị số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Ban chấp hành Trung ương Đảng quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền;

      Hội nghị nghe báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quý III; nhiệm vụ quý IV năm 2019; Thông qua dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng quý III; nhiệm vụ quý IV năm 2019; Báo cáo kết quả dự sinh hoạt chi bộ quý III năm 2019 của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố.

Các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị

     Trong quý III năm 2019, tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố đạt nhiều kết quả nổi bật. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 1 nghin 704 tỷ đồng, đưa giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm đạt 5 nghìn 543 tỷ đồng, đạt 78,6% kế hoạch ( Tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2018); Tổng mức bán lẻ hàng hóa xã hội và tiêu dùng đạt 1.610 tỷ đồng; thành phố đón 219 nghìn lượt du khách, doanh thu du lịch đạt 252,8 tỷ đồng. trong quý II thành phố có 26 doanh nghiệp được thành lập mới. Bên cạnh việc chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế, thành phố chú trọng đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 từ nguồn vốn vay, vốn tỉnh giao cho thành phố làm chủ đầu tư và từ nguồn vốn phân cấp của thành phố, đã khởi công xây dựng 17 công trình; phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành 4 công trình; hoàn thiện, trình cấp có thảm quyền thẩm định, ban hành Quy chế Quản lý kiến trúc quy hoạch và kiến trúc đô thị; Quy định tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thành phố; An sinh xã hội được đảm bảo; phát huy hiệu quả giá trị các di tích lịch sử, văn hóa gắn với quảng bá du lịch; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện đạt kết quả. Hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ thành phố tuyên Quang năm 2019; Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; Tiếp tục thực hiện nghị quyết TW4 ( khóa XII); chủ động triển khai các mô hình giải pháp tinh giản tổ chức, bộ máy, biên chế với nhiều cách làm sáng tạo; Kiện toàn cấp ủy chi bộ, đảng bộ cơ sở và luân chuyển, điều động đảm bảo đúng quy định; việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ được tăng cường kiểm tra; công tác thanh, kiểm tra, giám sát được thực hiện đồng bộ trong hệ thống chính trị; vai trò, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp đã góp phần phát huy khối đại đoàn kết toàn dân.Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung phân tích làm rõ những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong quý III. Đặc biệt là nêu lên những khó khăn trong việc thực hiện dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đối với lĩnh vực công tác thu ngân sách.
    Kết luận phần thảo luận đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị xã, phường cần chủ động rà soát lại nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2019, tập trung cao thực hiện đạt 100% các chỉ tiêu chưa hoàn thành. Xây dựng nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với quyết tâm cao nhất. Trong đó, giao cơ quan thuế cần xem xét xây dựng kế hoạch chỉ tiêu ngân sách xã, phường năm 2019 và năm 2020; xem xét, phối hợp với các ngành chức năng rà soát chỉ tiêu phát triển công nghiệp và chỉ tiêu thu ngân sách trên đầu người; UBND thành phố và các tổ chức đoàn thể, Bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, Phòng nội vụ rà soát, lập danh sách các chức danh ở thôn, xóm tổ nhân dân để trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết chế độ phụ cấp theo quy định của nhà nước./.

                                             

                                      Tin và ảnh: Thanh Xuân (  Trung tâm Văn hóa- Truyền thông - Thể thao thành phố)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                                                                             

 

 


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: