Thành phố Tuyên Quang Tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về du lịch
Thứ Ba, ngày 29 tháng 10 năm 2019 - 10:24
Nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về công tác quản lý nhà nước về du lịch, Tổng quan về du lịch Việt Nam và Tuyên Quang; các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về du lịch, về xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch; một số vấn đề lưu ý trong tiếp thị và truyền thông sản phẩm du lịch; tình hình du lịch Việt Nam và thế giới; một số vấn đề đặt ra đối với du lịch tỉnh, thành phốTuyên Quang.

   

    Sáng ngày 28/10/2019 tại hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về du lịch trên địa bàn thành phố năm 2019, tham dự hội nghị tập huấn có các đồng chí lãnh đạo, công chức một số cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân, công chức Văn hóa - Xã hội các xã, phường; thành viên BQL di tích lịch sử - văn hóa thành phố, các Tổ quản lý di tích; các doanh nghiệp, cơ sở tham gia hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố.
Thông qua Hội nghị tập huấn các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về công tác quản lý về du lịch, về xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch hướng tới thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 15/8/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy (khóa XIX) thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
 

Tin, ảnh: Trương Đức Tiến, Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin thành phố 


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: