Kỷ niệm Ngày thành lập các ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy, hướng tới Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam
Thứ Tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021 - 11:57

Ngày 15/10/2021, Thường trực Thành ủy đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8), ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10), công tác dân vận của Đảng (15/10), văn phòng cấp ủy (18/10); kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng (16/10/1948-16/10/2018), hướng tới ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên cơ quan Thành ủy.

Thành uỷ Gặp mặt kỷ niệm ngày thành lập các ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy

    Với chức năng, nhiệm vụ là tham mưu, giúp việc Thành ủy, mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra và dân vận; những năm qua, các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố đã bám sát nghị quyết các kỳ đại hội của Đảng bộ, chương trình công tác toàn khóa, hằng năm, hằng tháng của cấp ủy thành phố để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đắc lực phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy thành phố. Đồng thời vun đắp nên truyền thống tốt đẹp, đó là: Tuyệt đối trung thành với Đảng; đoàn kết, dân chủ, kỷ cương; tận tụy, khiêm tốn, giản dị; chủ động, tích cực, sáng tạo!

    Nhớ lại lịch sử, ngay sau khi tái lập thị xã Tuyên Quang (ngày 15-02-1955), đáp ứng yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên địa bàn trung tâm của tỉnh, vào tháng 10-1955, Chi bộ thị xã Tuyên Quang được thành lập, đến năm 1956, phát triển thành Đảng bộ thị xã Tuyên Quang (nay là Đảng bộ thành phố Tuyên Quang). Trải qua 66 năm xây dựng và trưởng thành, từ 1 chi bộ đầu tiên với 40 đảng viên, đến nay Đảng bộ thành phố có 33 chi bộ, đảng bộ cơ sở với hơn 10.000 đảng viên. Trải qua 20 kì đại hội, Đảng bộ thành phố ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, lãnh đạo nhân dân thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các giai đoạn cách mạng; tích cực huy động tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực và sự tạo điều kiện của Trung ương, của tỉnh, của các ngành, xây dựng thị xã Tuyên Quang trở thành thành phố và quyết tâm phấn đấu xây dựng thành phố trở thành đô thị loại I, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của tỉnh. Trong thành quả chung to lớn đó, có sự đóng góp xứng đáng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, chuyên viên cơ quan Thành ủy qua các thời kỳ.

      Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Tạ Đức Tuyên, Bí thư Thành uỷ đã ghi nhận và biểu dương tinh thần nỗ lực phấn đấu của các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ các ban xây dựng Đảng, Ủy ban kiểm tra và Văn phòng Thành ủy trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo và mỗi cán bộ, chuyên viên các ban xây dựng Đảng, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Thành ủy trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo và mỗi cán bộ, chuyên viên các ban xây dựng Đảng, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Thành ủy cần tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy thành phố, chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; tiếp tục tham mưu việc sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận chuyên đề, các đề án thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để khai thác tiềm năng, thế mạnh nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh hơn, vững chắc hơn. Đồng thời, nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, soạn thảo, thẩm định văn bản, phục vụ tốt các hoạt động của cấp ủy; tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng Đảng; thường xuyên cải tiến lề lối làm việc, xây dựng phong cách, phương pháp công tác khoa học, có kế hoạch. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức để từng bước tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo vị trí việc làm. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu về đạo đức, lối sống, có trình độ chuyên môn sâu, có kinh nghiệm trong công tác tham mưu, tổng hợp; có năng lực hoạt động thực tiễn phong phú; năng động, sáng tạo, nhạy bén chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng đảng trong giai đoạn mới.

    Ôn lại truyền thống, các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố vô cùng tự hào vì sự trưởng thành, đóng góp không mệt mỏi phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy thành phố qua các thời kỳ và càng tự hào, nhận thức sâu sắc hơn nhiệm vụ và trách nhiệm, tiếp nối truyền thống, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng trong giai đoạn mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng thành phố Tuyên Quang phát triển bền vững./.

                                                                                                                             

                                                                                                      Tin và Ảnh:  Ban Tuyên giáo Thành uỷ

 


Tổng số: 1143 | Trang: 1 trên tổng số 115 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: