Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 6 ( khóa XX)
Thứ Ba, ngày 19 tháng 10 năm 2021 - 19:54

Chiều ngày 19/10, Thành ủy Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 6 ( khóa XX). Đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội quý III, phương hướng quý IV năm 2021; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng quý III; phương hướng quý IV năm 2021 và quán triệt, triển khai một số văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy. Dự hội nghị có các đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Tô Hoàng Linh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ thành phố; lãnh đạo HĐND, UBND thành phố; lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; Trưởng, phó các phòng, ban chuyên môn; cơ quan đơn vị thành phố.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 6 ( khóa XX)

    Trong quý III, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh covid-19 vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu cơ bản tăng so với cùng kỳ năm 2020; các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí được tổ chức thực hiện với nhiều hình thức phù hợp. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; cơ bản hoàn thành việc xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.
     Tổng mức bán lẻ hàng hóa xã hội và dịch vụ tiêu dùng ước đạt 3 nghìn 242 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt trên 11 nghìn 757 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch (tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2020). Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu ước 26 triệu USD, lũy kế 9 tháng 65,76 triệu USD, đạt 68% kế hoạch (tăng 159% so với cùng kỳ năm 2020). thu ngân sách ước 317 tỷ 240 triệu đồng, lũy kế 9 tháng 815 tỷ 382 triệu đồng, đạt 102% kế hoạch (tăng 31,9% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó thu nội địa 371 tỷ 466 triệu đồng, đạt 55,9% kế hoạch (tăng 28,6% so với cùng kỳ năm 2020). Ban hành Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 24 ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, phát triển đô thị và đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết số 33-ngày 22/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025. Đến ngày 15/10/2021, tổng giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố được 245 tỷ 495 triệu đồng, đạt 59% kế hoạch vốn năm 2021, bằng 81% vốn thực tế đã cấp; Triển khai thi công 1.720m/2.520m (đạt 68,2%) đường giao thông nông thôn theo Đề án của UBND tỉnh về bê tông hoá đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố về xây dựng cống thoát nước tại khu dân cư; đường bê tông ngõ, thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn; lát vỉa hè, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng và trồng cây xanh khu dân cư theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Công tác văn hóa xã hội, an ninh quóc phòng được duy trì, giữ vững.


     

Đ/c Bí thư Thành uỷ Tạ Đức Tuyên Trao Quyết định cho Đ/c Đinh Khắc Hùng

     Tại hội nghị đại biểu đã được nghe Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng quý III, phương hướng quý IV năm 2021; Báo cáo kết quả dự sinh hoạt chi bộ quý 3 của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên ban chấp hành đảng bộ thành phố, cán bộ, chuyên viên các Ban đảng Văn phòng Thành ủy, Đảng ủy viên cơ sở; Chỉ thị số 01 ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ, giai đoạn 2021-2025; Quy định số 03 ngày 13/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về giao việc đột phá, đổi mới đối với một số chức danh cán bộ lãnh dạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; Quy định số 22 ngày 28/7/2021 của Ban chấp hàng Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hàng kỷ luật trong Đảng năm 2021.
Hội nghị cũng đã thảo luận đánh giá, phân tích những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của các phòng, Ban, cơ quan đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ quý 3, giải pháp để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2021. Đồng thời nhất trí thông qua báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý 3 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

Đ/c Bí thư Thành uỷ Trao Quyết định cho đ/c Đinh Thị Thu Hà    

  Phát biểu kết luận hội nghị, bí thư thành ủy Tạ Đức Tuyên nhấn mạnh Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2021 đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội từ thành phố tới cơ sở, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với diễn biến dịch bệnh theo Nghị quyết số 128 ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Tăng cường công tác quản lý địa bàn; khôi phục và phát triển sản xuất; tổ chức ứng trực, tiếp nhận, xử lý mọi thông tin 24/24 giờ. Đẩy mạnh các giải pháp phát triển công nghiệp, thủ công nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2021 trên địa bàn thành phố; củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã, trong đó tập trung hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2021 tại xã Lưỡng Vượng. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, bảo đảm kết thúc năm 2021, kết quả giải ngân vốn đầu tư công phải đạt trên 98%; thực hiện có hiệu quả Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020-2025 và Đề án số 03-ĐA/TU của ngày 12/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Triển khai thực hiện Quy định số 03-QĐ/TU ngày 03/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về giao việc đột phá, đổi mới đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Tổ chức chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, thành phố bằng những hoạt động thiết thực, phù hợp, bảo đảm an toàn về dịch bệnh; trọng tâm là chào mừng kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh (04/11/1831-04/11/2021) và 30 năm tái lập tỉnh Tuyên Quang (1991 - 2021).
    Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các kế hoạch, chương trình của cấp ủy để tổ chức các chương trình, phong trào thiết thực, hiệu quả gắn với các nhiệm vụ trọng tâm đang chỉ đạo của địa phương. Nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và phong trào "Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa";

Đ/c Bí thư Thành uỷ Trao Quyết định cho Đ/c Trần Thị Hiền

   Đ/c Bí thư Thành uỷ Trao Quyết định cho đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

    Tại hội nghị, đã công bố 4 Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn y kết quả bầu bổ sung đồng chí Đinh Khắc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động đồng chí Đinh Thị Thu Hà, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy viên kiêm chức Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thôi giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đến nhận công tác tại Hội đồng nhân dân thành phố để thực hiện nhiệm vụ của chức danh Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố theo Quyết định số 65 ngày 04/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang; Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố thôi giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy, bổ nhiệm có thời hạn 5 năm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Thủ trưởng cơ quan khối dân thành phố thôi giữ chức Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Thủ trưởng cơ quan khối dân thành phố, đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Thành ủy, bổ nhiệm có thời hạn 5 năm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố.

                                                         Tin và ảnh: Thanh Xuân ( Trung tâm VH, TT và TT thành phố)


 


Tổng số: 1143 | Trang: 1 trên tổng số 115 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: