Thông báo mời thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình
Thứ Sáu, ngày 17 tháng 12 năm 2021 - 8:5

MỜI THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH CẢI TẠO, SỬA CHỮA, XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỆN TRANG TRÍ, ĐIỆN CHIẾU SÁNG, ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

1. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa, xây dựng hệ thống điện trang trí, điện chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.

2. Địa điểm xây dựng: Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

3. Tên cuộc thi: Thi tuyển phương án kiến trúc công trình: Cải tạo, sửa chữa, xây dựng hệ thống điện trang trí, điện chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.

4. Đơn vị tổ chức thi tuyển: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang.

5. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi. Đối tượng thi tuyển là các cá nhân, tổ chức (gọi tắt là Đơn vị tư vấn) trên toàn quốc có năng lực, chuyên môn phù hợp.

6. Thời gian đăng ký dự thi và phát hành hồ sơ mời thi tuyển: Từ ngày 9/12/2021.

7. Hình thức đăng ký và phát hành hồ sơ mời thi tuyển: Hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác thi tuyển được cung cấp miễn phí cho các đơn vị tư vấn quan tâm đăng ký dự thi. Khi nhận Hồ sơ mời thi tuyển, các Đơn vị tư vấn nộp giấy giới thiệu của người đại diện theo pháp luật của đơn vị nếu là đại diện của tổ chức; Với cá nhân phải có chứng minh thư nhân dân (hoặc thẻ căn cước) tại: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang. Địa chỉ: Tổ 9, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang hoặc nộp bản scan qua email: banquanlyduantptuyenquang@gmail.com.

Do tình hình dịch bệnh Covid đang phức tạp, các Đơn vị tư vấn quan tâm có thể đăng ký dự thi và nhận hồ sơ qua email. Phiếu đăng ký gửi đến Đơn vị tổ chức thi tuyển theo mẫu kèm theo. Đơn đăng ký dự thi có thể nộp bằng văn bản hoặc email đến địa chỉ sau:

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang:

- Địa chỉ: Tổ 9, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang.

- Điện thoại: (027) 3818346.

- Email: banquanlyduantptuyenquang@gmail.com.

- Người liên hệ:

+ Ông: Lê Văn Trường, số điện thoại liên hệ: 0964.900.668.

8. Thời gian nộp hồ sơ dự thi: Trước 10h ngày 10/1/2022.

9. Giải thưởng và hỗ trợ kinh phí:

- Giải nhất: 6 giải (6 nút giao) có giá 180 triệu đồng.

- Giải nhì: 6 giải (6 nút giao) có giá 90 triệu đồng.

- Giải ba: 6 giải (6 nút giao) có giá 30 triệu đồng.

Giá trị giải thưởng trên đã bao gồm các loại thuế phí theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Đơn vị tư vấn có phương án thiết kế kiến trúc đạt giải nhất được ưu tiên lựa chọn thương thảo, ký kết hợp đồng để triển khai các bước tiếp theo và đảm bảo quyền tác giả theo quy định.

10. Các thông tin có liên quan:

Các thông tin như Kế hoạch tổ chức thi tuyển, Nhiệm vụ thiết kế, Quy chế thi tuyển.... được phát hành miễn phí cùng Hồ sơ mời thi tuyển.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang kính mời đại diện các tổ chức, cá nhân quan tâm tham dự.

Link dowload: https://drive.google.com/file/d/3KniJQ6YQyNAp3UW6ggYsoCtWjk9FyjUUC/view 

Theo TQĐT


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: