Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng và cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên cơ sở năm 2019
Thứ Ba, ngày 26 tháng 11 năm 2019 - 19:20
Sáng 26/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng và cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên cơ sở năm 2019.

Các đại biểu tham gia Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng và cập nhật kiến thức  năm 2019

       Tham gia lớp bồi dưỡng có gần 450 cán bộ, đảng viên là Bí thư, phó bí thư các chi bộ, Đảng bộ cơ sở ; Bí thư, phó bí thư, Ủy viên ban chấp hành các chi bộ trực thuộc Đảng ủy của 6 xã Đội Cấn, Thái Long, An Tường, An Khang, Lưỡng Vượng, Tràng Đà và phường Hưng Thành. Trong thời gian 3 ngày, các học viên được nghe triển khai các những vấn đề chung về công tác tư tưởng và tuyên truyền miệng trong công tác tư tưởng của Đảng; xây dựng và tổ chức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; một số kỹ năng tuyên truyền miệng và phương pháp thực hiện một buổi giới thiệu nghị quyết. Cũng tại lớp tập huấn, cán bộ, đảng viên cơ sở còn được cập nhật bổ sung kiến thức lý luận chính trị về: Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, qua đó giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm bắt nhanh chóng, kịp thời những chủ trương, đường lối, chính sách, quan điểm của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, từ đó áp dụng vào thực tiễn công tác ở địa phương, đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

 

                                   Tin và ảnh: Thanh Xuân ( Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao thành phố)

 


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: