Ra mắt mô hình tự quản về TTATGT phường Tân Hà
Thứ Ba, ngày 31 tháng 12 năm 2019 - 10:0
Sáng 31-12, UBND phường Tân Hà (TP Tuyên Quang) tổ chức ra mắt Mô hình tự quản về TTATGT. Đây là mô hình điểm đầu tiên của tỉnh thành lập Mô hình tự quản về TTATGT với quy mô cấp xã.

 

Các đại biểu dự buổi ra mắt

   UBND phường Tân Hà đã có quyết định thành lập Ban điều hành mô hình tự quản gồm lãnh đạo phường; các trưởng ngành, đoàn thể, công chức và các tổ trưởng tổ dân phố; thành lập Tổ tự quản về TTATGT ở 17/17 tổ dân phố với thành viên là các cán bộ tổ dân phố, các hộ dân tiêu biểu. Ban điều hành có nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác đảm bảo ANTT, TTATGT; trực tiếp chỉ đạo các tổ tự quản tổ chức tuyên truyền pháp luật cho nhân dân; duy trì TTATGT, trật tự văn minh đô thị. Các thành viên Tổ tự quản có nhiệm vụ phát hiện, nhắc nhở, ngăn chặn các hành vi vi phạm TTATGT; tổ chức cho các hộ dân ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ…./.

Theo TQĐT


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: