Hội nghị quán triệt Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cách mạng công nghiệp 4.0
Thứ Sáu, ngày 3 tháng 1 năm 2020 - 12:0
Sáng ngày 03/01, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị Quán triệt Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cách mạng công nghiệp 4.0; Tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban, Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên TW Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực ban Kinh tế Trung ương. Hội nghị được thực hiện bằng hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh; 54 điểm cầu cấp tỉnh; 277 điểm cầu cấp huyện và 289 điểm cầu cấp xã. Dự tại điểm cầu thành phố Tuyên Quang có các đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Tô Hoàng Linh, Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố; đại diện các phòng ban, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội thành phố; Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; các đồng chí báo cáo viên; đảng viên chi bộ cơ quan Thành ủy; khối dân thành phố; khối cơ quan Ủy ban nhân dân thành phố và báo cáo viên cấp cơ sở.

 

Đ/c  Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

Đ/c Tô Hoàng Linh, Phó bí thư thành ủy, Chủ UBND thành phố và các đại biểu dụ Hội nghị

    Tại Hội nghị đồng chí, đồng chí đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên TW Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương phát biểu nhấn mạnh, Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu nắm bắt, nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị về nâng cao năng lực tiếp cận và phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ. Tuy nhiên, mức độ chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của nước ta còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế về: Thể chế, chính sách; chất lượng nguồn nhân lực; năng lực tiếp cận, ứng dụng, phát triển công nghệ hiện đại còn thấp; doanh nghiệp còn bị động. Khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa thực sự là động lực phát triển kinh tế - xã hội.Trên cơ sở đó, Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị đã nhấn mạnh đến quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và 1 số chủ trương, chính sách thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Trong đó chỉ ra 8 nhóm giải pháp phải tập trung thực hiện như: Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; Hoàn thiện thể chế tạo thuận lợi cho chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia; Chính sách phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu.
  Cũng tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

 

 

                                                             Tin và  ảnh: Thanh Xuân - Ngọc Hà ( Trung tâm VH, TT và TT thành phố)

 

 

 


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: