Đại hội điểm Chi bộ văn phòng UBND thành phố, nhiệm kỳ 2020 -2022
Thứ Sáu, ngày 7 tháng 2 năm 2020 - 16:55
Chiều ngày 7/2, Chi bộ Văn phòng, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đây là đại hội chi bộ điểm, Đảng bộ khối cơ quan Ủy ban nhân dân thành phố. Dự đại hội có các đồng chí Tô Hoàng Linh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Xuân Hùng, Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hàng đảng bộ; Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy.

Đại hội Chi bộ văn phòng UBND thành phố, nhiệm kỳ 2020 -2022

Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Văn phòng đã tập trung chỉ đạo việc nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, cải tiến phương pháp làm việc. Công tác cải cách hành chính được quan tâm, việc ứng dụng tin học văn phòng được triển khai đồng bộ và có chất lượng. Đã tham mưu xây dựng 85 chương trình, kế hoạch làm việc của HĐND, UBND thành phố; tổng hợp, tham mưu xây dựng 76 báo cáo trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp, các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp; chuẩn bị cơ sở vật chất, tài liệu để Hội đồng nhân dân tổ chức 4 kỳ họp thường lệ và 3 kỳ họp bất thường, 2 phiên họp chất vấn, 2 phiên họp giải trình; Thẩm định, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết các thủ tịch hành chính cho các đoàn công tác có yếu tố người nước ngoài đảm bảo theo đúng quy định; làm tốt vai trò tham mưu của đơn vị đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tổ chức niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính, chủ động phối hợp với Thanh tra thành phố thực hiện tốt Đề án đổi mới công tác tiếp công dân, trong nhiệm kỳ đã giúp Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tiếp 1.250 lượt công dân. Đôn đốc giải quyết xong 1.606/1.714 đơn thư, tỷ lệ giải quyết đạt 95%.

Đ/c Tô Hoàng Linh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan UBND và các đại biểu dự Đại hội

      Để thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp việc cho UBND điều hành phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, Chi bộ văn phòng UBND đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, với 6 nhiệm vụ trọng tâm, tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng đảng; giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức phấn đấu, ra sức học tập tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và năng lực công tác. Tiếp tục thực hiện việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, cùng với lãnh đạo đơn vị làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố trong lãnh đạo điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
      Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Tô Hoàng Linh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Bí thư Đảng bộ khối cơ quan Ủy ban nhân dân thành phố, đã ghi nhận những kết quả mà chi bộ Văn phòng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời mong muốn chi bộ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể, nắm vững và thực hiện đúng quy chế làm việc, chủ động tham mưu đề xuất với Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố, những giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. Bên cạnh đó đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị, các chi bộ về dự Đại hội điểm cần rút kinh nghiệm để tổ chức thành công Đại hội tại chi bộ của đơn vị mình và lựa chọn những nhân tố tiêu biểu, có năng lực, phẩm chất đạo đức để lãnh đạo công tác Đảng.

Đại hội bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ Văn phòng UBND thành phố, nhiệm kỳ 2020-2022

       Sau 1 buổi làm việc khẩn trương, trách nhiệm Đại hội đã bầu Chi ủy chi bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Trịnh Quỳnh Tiến, Phó Ban pháp chế, Hội đồng nhân dân thành phố, Bí thư chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2017-2020, tiếp tục tái cử Bí thư Chi bộ Văn phòng, nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội thông qua Nghị quyết Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2022.
 

                                                                     Tin và ảnh: Thanh Xuân ( Trung tâm VH, TT và TT thành phố)

 

 


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: