Chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán
Thứ Tư, ngày 12 tháng 1 năm 2022 - 8:8

Chiều 11-1, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì kỳ họp thứ 17 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng và nhiều nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự họp có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đã thông báo nhanh kết quả tiêm phòng vắc xin Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, tỷ lệ tiêm mũi 1 cho người từ 15 tuổi trở lên toàn tỉnh đạt 99,7%. Trong đó, các huyện Lâm Bình, Chiêm Hóa đã đạt 100%; tiêm mũi 2 đạt 97%. Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm vụ từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, toàn tỉnh thực hiện đạt mục tiêu 100% trẻ từ 12 tuổi trở lên hoàn thành tiêm mũi 1 vắc -xin phòng Covid-19, trừ các đối tượng chống chỉ định; ngành Y tế, các cấp chính quyền tiếp tục tập trung đôn đốc, thực hiện việc tiêm mũi 3 trong quý I năm 2022. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, chính quyền các địa phương cần thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, không tổ chức các hoạt động lễ hội tập trung đông người.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe, xem xét và cho ý kiến vào Kế hoạch thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn năm 2022 theo Nghị quyết số 55 ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh. Theo báo cáo của ngành Giao thông - Vận tải, năm 2022, toàn tỉnh thực hiện bê tông 227 km đường, 39 cầu trên đường giao thông nông thôn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện năm 2022, các huyện triển khai đảm bảo chặt chẽ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành cần xây dựng kế hoạch chi tiết, chủ động hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng, bố trí thời gian thực hiện đảm bảo khoa học phù hợp với thời tiết, thời vụ.

Lãnh đạo Sở Giao thông - Vận tải phát biểu ý kiến tại kỳ họp

Đối với nội dung Chương trình giám sát, phản biện của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022, trên cơ sở các nội dung dự thảo của chương trình, các đại biểu cho ý kiến vào việc lựa chọn các đơn vị, địa phương để thực hiện giám sát cần đảm bảo phân bố hợp lý, đồng đều, tránh tập trung tại một địa phương; nội dung, đối tượng giám sát đảm bảo thiết thực, phục vụ tốt cho việc tiếp nhận thông tin từ cơ sở để kịp thời tham mưu cho tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đơn vị soạn thảo xem xét bổ sung đối tượng giám sát là các đối tượng trực tiếp hưởng lợi, chịu tác động bởi các chính sách của nhà nước, còn có điểm nào bất cập để kịp thời kiến nghị chấn chỉnh cho phù hợp. Cần lựa chọn nội dung giám sát sao cho đúng, trúng, trong đó một số nội dung được người dân, dư luận quan tâm như: Việc thu phí trong các nhà trường, phí môi trường...

Về dự thảo Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Kết luận số 21 KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các ban Đảng sớm hoàn thiện để thông qua hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh thời gian tới.

Ngoài các nội dung được thảo luận trực tiếp tại kỳ họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2022; dự thảo Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; dự thảo Quyết định phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh theo dõi, phụ trách việc cụ thể hóa triển khai các nghị quyết, chỉ thị, đề án của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Báo cáo kết quả giải quyết công việc giữa 2 kỳ Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo TQĐT 


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: