Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 7 khóa XX
Thứ Hai, ngày 17 tháng 1 năm 2022 - 13:31

Sáng ngày 17/1, Ban Thường vụ Thành ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 7, khóa XX, tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; quán triệt, triển khai một số văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy. Đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy; Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì Hội nghị.

Hội nghị Ban chấp hànha Đảng bộ thành phố lần thứ 7, khóa XX

   Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, mặc dù năm 2021 thành phố đã hoàn thành và hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế- xã hội, tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn những khó khăn, hạn chế, còn một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt so với kế hoạch; công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, giải ngân đầu tư xây dựng một số công trình, dự án còn chậm tiến độ. Công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị có mặt còn hạn chế…Do đó, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị, các đại biểu dự hội nghị tập trung nghiên cứu, thảo luận, đánh giá khách quan, chính xác những kết quả đã đạt được, chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, đặc biệt là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; xác định rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, để thấy rõ hơn trách nhiệm của các tập thể, cá nhân và của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, từ đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022


   

Các đ/c Lãnh đạo thành uỷ chủ trì Hội nghị

       Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 do đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố trình bày tại hội nghị chỉ rõ: Năm 2021, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Nhưng với sự tập trung, quyết tâm, quyết liệt, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt hiệu quả cao các nhiệm vụ chương trình, kế hoạch đề ra. Trọng tâm là, Thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hộ’; Tổng thu ngân sách trên địa bàn trong năm 2021 trên đạt 979 tỷ đồng, đạt 122,8% kế hoạch, trong đó thu nội địa đạt 614 tỷ đồng, đạt 107,8% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 9.256 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch; giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 97,7 triệu USD, đạt 101% kế hoạch; tỷ lệ đô thị hóa 72,9%, đạt 100% kế hoạch. Giải quyết việc làm cho trên 3.600 lao động, đạt 123,1% kế hoạch; giúp đỡ 87 hộ thoát nghèo, đạt 108,8% kế hoạch; Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thành phố triển khai quyết liệt, đồng bộ; giữ vững an ninh trật tự phục vụ tốt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; hoàn thành việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt triển khai và ban hành các văn bản cụ thể hóa các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. công tác bảo đảm trật tự, văn minh đô thị được chỉ đạo sát sao, quyết liệt. Các lĩnh vực giáo dục, văn hóa - xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thành phố được công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tuyên Quang, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 và được phân loại là đơn vị hành chính cấp huyện loại I. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực; đến nay đã hoàn thành việc xây dựng và triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các nghị quyết chuyên đề, các đề án của tỉnh đã đề ra.
    Hội nghị đã nghe Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; báo cáo kết quả dự sinhh hoạt chi bộ quý IV năm 2021 của các đòng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, cán bộ, chuyên viên các ban đảng, Văn phòng Thành ủy, đảng ủy viên cơ sở
   Tại Hội nghị, Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá khách quan, chính xác những kết quả đã đạt được; chỉ ra những hạn chế khuyết điểm, hạn chế; xác định rõ các nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để tháo gỡ các hạn chế, khó khăn về: Công tác giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân; công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, giải ngân đầu tư xây dựng một số công trình, dự án; công tác quản lý đất đai, đô thị… để đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2022.

Đ/c Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên trao giấy khen cho 5 chi bộ, đảng bộ cơ sở “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2021

   Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên đã ghi nhận sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và Nhân dân đã cùng đồng hành trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2021 và đề nghị cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đoàn kết, thống nhất trong triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2022, đồng chí nhấn mạnh, các cấp ủy đảng, chính quyền, các phòng, ban, MTTQ và các đoàn thể tập trung quyết liệt, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trọng tâm là: Đẩy mạnh tuyên truyền,phổ biến, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhất là các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Thực hiện hiệu quả phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” gắn với duy trì, thúc đẩy, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân. Triển khai đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tập trung chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp; đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Phối hợp làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm của tỉnh; tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, văn minh đô thị; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số… Tiếng anh Tuyên
   Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy đã tặng Giấy khen cho 5 chi bộ, đảng bộ cơ sở “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2021; tặng Giấy khen cho 25 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2017 – 2021).

 

                                                         Tin và ảnh: Thanh Xuân - Ngọc Hà ( Trung tâm VH, TT và TT thành phố)


 


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: