Tạm dừng vận chuyển đất, đá, vật liệu xây dựng lưu thông qua một số tuyến đường, phố chính
Thứ Bảy, ngày 26 tháng 3 năm 2022 - 10:8

THÔNG BÁO Về việc tạm dừng vận chuyển đất, đá, vật liệu xây dựng lưu thông qua một số tuyến đường, phố chính đô thị và các phương tiện lưu thông qua các tuyến đường, phố đi bộ trên địa bàn thành phố Tuyên Quang


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: