Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9
Thứ Năm, ngày 14 tháng 4 năm 2022 - 17:30

Sáng 14/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 (khóa XVII). Hội nghị được thực hiện trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh ủy tới các huyện, thành phố và Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại biểu các ban Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị trong tỉnh. Dự tại điểm cầu thành phố Tuyên Quang có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố; Lãnh đạo các phòng, ban cơ quan đơn vị, lãnh đạo các xã, phường

           Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9

        Phát biểu khai mạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh: Quý I năm 2022, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn về thời tiết, dịch bệnh và những tác động tiêu cực từ tình hình thế giới, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, toàn diện trên các lĩnh vực, đạt được những kết quả quan trọng. Ngay từ đầu năm đã tập trung cao độ triển khai các nhiệm vụ theo chương trình công tác đề ra, với khí thế thi đua sôi nổi và quyết tâm chính trị rất cao. Các nội dung của hội nghị là rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, tích cực thảo luận, thống nhất cao về các nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện, bảo đảm khả thi, đạt hiệu quả cao, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong quý II, tạo tiền đề căn bản để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.
        Tiếp đó, Hội nghị đã nghe Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I; phương hướng nhiệm vụ quý II. Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II/2022. Trong quý I năm 2022, mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, song Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chỉ đạo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19. Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển. Đặc biệt trong quý, tỉnh đã chỉ đạo việc mở cửa lại các hoạt động du lịch đảm bảo an toàn, hiệu quả trong điều kiền bình thường mới. Tuy nhiên, theo đánh giá, hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, một số sản phẩm công nghiệp đạt thấp; tiến độ thực hiện một số công trình, dự án còn chậm; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công kết quả đạt thấp; việc triển khai thực hiện một số chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm…Quý II năm 2022, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tập trung thực hiên nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra.

         Quý I, các cấp ủy, UBKT các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; chủ động rà soát chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2022. Cấp ủy huyện, cấp ủy cơ sở và chi bộ đã thực hiện 32 cuộc kiểm tra đối với 98 tổ chức đảng và 25 cuộc kiểm tra đối với 69 đảng viên. UBKT cấp huyện đã thực hiện 5 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 12 đảng viên, có 11 cấp ủy viên. Cấp ủy và UBKT các cấp xem xét kết luận, quyết định thi hành kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền. Đồng thời, tiếp nhận, xử lý đơn thư đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
         Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ, đề xuất những giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý II như, giải pháp phát triển sản xuất công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng; thúc đẩy hoạt động du lịch; giải pháp thu ngân sách; công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19; công tác giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số; Đề án xóa nhà tạm cho hộ nghèo; các biện pháp phát triển đô thị, xây dựng thành phố theo hướng hiện đại. Qua đó từng bước xây dựng thành phố Tuyên Quang trở thành đô thị loại I. xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị...


   

           Đại biểu dự tại điểm cầu thành phố Tuyên Quang

         Tại hội nghị, đã quán triệt nghị quyết số 06 ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 10 ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 58 ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị “ Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ đảng; Thông báo Kết luận số 12 ngày 6/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phóng, chống tham nhũng và tiêu cực và cho ý kiến về Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025.
          Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, khắc phục hạn chế, thiếu sót, tình trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, các nghị quyết, chương trình, đề án... của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Cùng với với đó, rà soát toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ quý I năm 2022 đạt còn thấp; tính toán, xác định giải pháp, lộ trình cụ thể để tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất. Đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 38 ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch Covid-19, chuẩn bị tốt các điều kiện tiêm cho trẻ từ 5 tuổi đến 11 tuổi bảo đảm an toàn, hoàn thành trong quý II/2022; thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, các nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng chí yêu cầu đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp bằng sự nêu gương, bằng tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, quyết liệt, năng động, sáng tạo hơn nữa đối với công việc được giao, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tại ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, kịp thời giải quyết những khó khăn, xử lý những vấn đề nảy sinh.   phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế- xã hội.   

      Tại Hội nghị, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bá Đức, Hiệu trưởng trường Đại học Tân Trào. Nhân dịp này, Ban Tổ chức Trung Đảng tặng Bằng khen cho 26 tập thể và 69 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 2 đảng bộ cấp huyện và tương đương, 5 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

 

                                                                         Tin và ảnh: Thanh Xuân ( Trung tâm VH, TT và TT thành phố)

 

 


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: