Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan Ủy ban nhân dân thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2020 - 23:35
Sáng 16/5, Đảng bộ Khối cơ quan UBND thành phố tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là một trong 3 đảng bộ đại hội điểm cấp cơ sở của Đảng bộ thành phố Tuyên Quang. Dự đại hội có các đồng chí Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Tô Hoàng Linh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố; các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy và 156 đảng viên trong Đảng bộ về dự Đại hội.

Đại hội Đảng bộ khối Cơ quan UBND thành phố  lần thứ VII ,nhiệm kỳ 2020 - 2025

      Bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ khối cơ quan UBND thành phố Tuyên Quang đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố xây dựng kế hoạch, chương trình, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trên các lĩnh vực, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Điển hình như, lãnh đạo các chi bộ khối kinh tế tham mưu các giải pháp tiếp tục phát triển mạnh các lĩnh vực dịch vụ có tiềm năng và lợi thế; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thủ công nghiệp trên địa bàn; tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Doanh thu xã hội từ du lịch năm 2019 đạt 118,5%; thu ngân sách năm 2019 đặt 465,8 tỷ đồng (tăng 173,2 tỷ so với năm 2015); thu nhập bình quân đầu người đạt 80,5 triệu đồng/người/năm (tăng 38,2 triệu đồng so với năm 2015); tham mưu hoàn thành và triển khai thực hiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030; hoàn thành các công trình trọng điểm của thành phố; kết cấu hạ tầng được đầu tư theo hướng đồng bộ, tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới; Sự nghiệp giáo dục - đào tạo tiếp tục phát triển, hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học được tăng cường đầu tư; công nhận thêm 11 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường chuẩn quốc gia thành 37/53; Duy trì, nâng cao chất lượng tổ chức Đêm hội Thành Tuyên, Lễ hội Đền Hạ, Đền Thượng, Đền Ỷ La. Các hoạt động văn hóa diễn ra sôi nổi, thu hút nhiều du khách đến thăm quan, du lịch. Tham mưu tổ chức triển khai thực hiệu quả Nghị quyết số 816/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang; thực hiện tốt việc sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn.Tham mưu đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, Quy trình, thủ tục hành chính được công khai, giải quyết nhanh gọn, có sự phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị trong giải quyết công việc có tác động quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Song song với đó, Đảng bộ khối cơ quan UBND thành phố chú trọng công tác xây dựng Đảng, tổ chức kết nạp 23 đảng viên mới, đưa tổng số đảng viên của Đảng bộ lên 156, sinh hoạt tại 12 chi bộ.

Đ/c Lê Thị Kim Dung, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy và các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ khối Cơ quan UBND thành phố

      Với phương châm ”Liêm chính - Kỷ cương - Sáng tạo - Hành động”, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ khối cơ quan Ủy ban nhân dân thành phố, tiếp tục tập trung lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu cơ quan và 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, năng lực đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 100% cán bộ, chuyên viên có trình độ đại học, trong đó trên 25% có trình độ trên đại học; là đảng viên có trình độ lý luận từ trung cấp trở lên; phấn đấu kết nạp từ 10 đảng viên mới trở lên; Cơ quan đạt chuẩn văn hóa; 100% hộ gia đình đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đạt gia đình văn hóa; Hội Cựu Chiến binh, Công đoàn, Chi đoàn thanh niên cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đ/c Bí thư Thành ủy Lê Thị Kim Dung, tặng hoa chúc mừng Đại hội

     Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực cuả Đảng bộ khối cơ quan Ủy ban nhân dân thành phố trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong cơ quan thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan đã đề ra. Đồng thời, đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, Đảng bộ khối cơ quan UBND thành phố có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của thành phố, đảng viên hầu hết là các đồng chí lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền thành phố, là cơ quan chỉ đạo, điều hành, tham mưu tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cụ thể hoá bằng các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Thị Kim Dung đề nghị: Đảng bộ khối cơ quan UBND thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, ban, cơ quan trong giải quyết các công việc; đổi mới phương pháp và phong cách chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy những giải pháp, ý tưởng sáng tạo, mang tính đột phá để triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố trong nhiệm kỳ tới; trọng tâm là xây dựng Đề án xây dựng thành phố Tuyên Quang trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; triển khai thực hiện thí điểm kế hoạch xây dựng chính quyền điện tử và giao thông thông minh; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp; thực hiện liên thông giữa thành phố với tỉnh và giữa thành phố với cấp xã bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức công vụ; nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lãnh đạo cơ quan, tổ chức công đoàn, chi đoàn thanh niên, tự vệ cơ quan hoạt động hiệu quả.

Đ/c Nguyễn Đình Trung Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố , Đ/c Tô Hoàng Linh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chụp ảnh cùng BCH khóa VII  nhiệm kỳ 2020- 2025

    Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Hiệu quả”, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khối cơ quan UBND thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí; bầu Bí thư Đảng ủy khóa mới và bầu 3 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại kỳ họp  lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan UBND thành phố  đã bầu đồng chí  Phạm Quốc Chương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giữ chức Bí thư Đảng bộ Khối cơ quan UBND thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025. đồng chí Lê Thiện Quang, Thành ủy viên, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan UBND thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

                                         Tin và ảnh: Thanh Xuân ( Trung tâm VH, TT và TT thành phố)

 

 


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: