Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Nông Tiến lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thứ Ba, ngày 26 tháng 5 năm 2020 - 14:10
Ngày 26 tháng 5, Đảng bộ phường Nông Tiến đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Tô Hoàng Linh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và 99 đảng viên tiêu biểu về dự đại hội.

                              Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Nông Tiến lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

      Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ chính quyền và nhân dân phường Nông Tiến đã phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, chính trị ổn định, các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt năm sau cao hơn năm trước, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Trong 5 năm, giá trị sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp tăng bình quân 6,6%, vượt 129,6% so với chỉ tiêu Nghị quyết; dịch vụ thương mại tăng bình quân 11,1%, vượt 136,6% so với Nghị quyết; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 90 triệu đồng/ha; Thu ngân sách hàng năm đạt trên 2 tỷ đồng, tăng 38% so với chỉ tiêu Nghị quyết; Công tác xây dựng chỉnh trang đô thị được quan tâm chú trọng. Trong nhiệm kỳ, cùng với sự quan tâm đầu tư của nhà nước, phường Nông Tiến đã huy động nhân dân đóng góp trên 3,5 tỷ đồng để thực hiện xây dựng 8 nhà văn hóa liên tổ; làm 0,3 km kênh mương; 1,6 km cống thoát nước; 4,6 km đường bê tông; 10,6 km đường điện chiếu sáng khu dân cư; Tỷ lệ hộ nghèo từ 4,7% giảm xuống còn 2,19%; Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 37 đảng viên mới. Hoạt động dân vận, Mặt trận, các đoàn thể có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức, hướng hoạt động về địa bàn dân cư, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.
     Đại hội đại biểu Đảng bộ Phường Nông Tiến lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã xác định 14 chỉ tiêu cơ bản cần thực hiện trong 5 năm tới và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đ/c Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chỉ tịch HĐND thành phố và Đ/c Tô Hoàng Linh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và các đại biểu dự Đại hội

Đ/c Tô Hoàng Linh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ phường Nông Tiến

      Dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Tô Hoàng Linh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ phường Nông Tiến đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đó là những thành quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố và của cả tỉnh. Về những nhiệm vụ cần tập trung trong nhiệm kỳ 2020- 2025, đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đề nghị, Đảng bộ phường Nông Tiến cần phát huy những lợi thế vốn có để phát triển các ngành dịch vụ, thương mại trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng; từng bước xây dựng đô thị văn hóa, văn minh; xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Quan tâm phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục. Tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; quan tâm việc giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là lao động nông nghiệp có đất thu hồi giải phóng mặt bằng; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, quan tâm việc tạo nguồn, phát triển đảng viên, nhất là đối với chi bộ tổ dân phố. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương; xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt.
     Với tinh thần trách nhiệm cao, đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 12 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

 

                                          Tin và ảnh: Thanh Xuân ( Trung tâm VH, TT và Thể thao thành phố)

 

 


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: