Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý đã nghỉ hưu vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng
Thứ Tư, ngày 27 tháng 5 năm 2020 - 13:0
Sáng ngày 27/5, Ban Thường vụ Thành ủy Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý đã nghỉ hưu vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Tô Hoàng Linh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị.

   

Quang cảnh hội nghị

   Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng đã được Bộ Chính trị chỉ đạo xây dựng và từng bước hoàn thiện, nâng cao, trên cơ sở tiếp thu, chắt lọc các kết quả nghiên cứu tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; khảo sát thực tiễn và làm việc với 34 địa phương, ban, bộ, ngành; tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý. Được Hội nghị Trung ương lần thứ 11 xem xét, cho ý kiến hoàn thiện để gửi Đại hội Đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến. Đối với dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố dày công chuẩn bị theo một quy trình chặt chẽ, qua nhiều cuộc họp và Hội nghị để chỉnh sửa, hoàn thiện. Đồng thời, dự thảo Báo cáo chính trị cũng đã được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Ban Thường vụ Thành ủy với tinh thần cầu thị, mong muốn các đồng chí đại biểu dự hội nghị, với trách nhiệm, tình cảm và tâm huyết của mình, nghiên cứu, tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Tham gia làm sâu sắc thêm các nội dung, tập trung vào các vấn đề lớn nêu trong dự thảo các báo cáo, nhất là dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 20; bổ sung, phát triển phương hướng, mục tiêu, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới toàn diện đồng bộ, hướng đến xây dựng thành phố Tuyên Quang phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I.

Các đại biểu tham dự hội nghị

   Tại hội nghị các Đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia đóng góp 4 ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng các cấp, gợi mở được các vấn đề quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố trong thời gian tới.
   Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh, trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đại biểu, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tiếp thu và chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện Đại hội thành phố tiếp tục hoàn thiện Báo cáo chính trị. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự góp ý kiến của các đồng chí  nguyên là cán bộ lãnh đạo thành phố... 

 

Tin - ảnh: Thu Trinh - Duy Khanh (Trung tâm VH, TT và TT thành phố)

 


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: