Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phan Thiết lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
Thứ Năm, ngày 28 tháng 5 năm 2020 - 16:0
Ngày 28/5, Đảng bộ phường Phan Thiết tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố.

   

Quang cảnh Đại hội

   Nhiệm kỳ qua Đảng bộ và nhân dân phường Phan Thiết đã bám sát mục tiêu nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XI, tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Giá trị thương mai, dịch vụ năm 2020 ước đạt 132 tỷ đồng, vượt 39% chỉ tiêu Nghị quyết đại hội, tăng bình quân 12,2% năm; sản xuất thủ công nghiệp phát triển khá, giá trị sản xuất bình quân 5 năm tăng 17,6%/ năm, vượt 57,6% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.... Trên địa bàn phường có nhiều công trình đô thị, dự án giao thông được đầu tư xây dựng góp phần làm diện mạo đô thị đổi thay, khang trang hơn. Đời sống nhân dân được cải thiện; giáo dục, y tế, văn hoá tiếp tục phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ phường tới khu dân cư được củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả.
   Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 với 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, phấn đấu giá trị sản xuất dịch vụ, thương mại 215 tỷ đồng, tăng bình quân trên 10%/năm; giá trị sản xuất thủ công nghiệp 190 tỷ đồng, tăng bình quân trên 8,5%/năm; phấn đấu thu ngân sách đạt trên 16 tỷ đồng, tăng thu ngân sách hàng năm đạt trên 12%...

Đ/c Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố

tặng hoa chúc mừng Đại hội

   Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh, với lợi thế là một trong những phường trung tâm của thành phố với nhiều đầu mối giao thông thuận lợi, kết nối trong và ngoài tỉnh; có hệ thống tuyến phố với nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại sầm uất… là điều kiện hết sức thuận lợi để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phan Thiết phát huy tiềm năng, lợi thế; huy động mọi nguồn lực, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đồng chí đề nghị nghiệm kỳ 2020-2025, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế; khai thác, huy động các nguồn lực để đầu tư, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng phường Phan Thiết trở thành đô thị văn minh hiện đại. Phát huy những lợi thế của phường để chuyển dịch kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, thương mại; trong đó, chú trọng phát triển các lĩnh vực dịch vụ mới, có giá trị gia tăng cao như dịch vụ viễn thông, văn hoá, y tế, giáo dục... Tiếp tục duy trì và giữ vững phường tự cân đối thu, chi ngân sách. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức phường có phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm, luôn có tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích của nhân dân. Tiếp tục tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân, sâu sát lắng nghe và giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ, vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên. Tiếp tục thực hiện các mô hình sắp xếp tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ở cơ sở. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tập trung hướng về khu dân cư. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội trong các tầng lớp nhân dân gắn với thực hiện tốt phong trào thi đua ”Dân vận khéo”. Trọng tâm là tiếp tục xây dựng, nhân rộng và phát huy vai trò của các tổ, nhóm tự quản trên địa bàn phường về đảm bảo an ninh trật tự, văn minh đô thị, bảo vệ môi trường.... Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ phường Phan Thiết khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí; bầu 15 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025./.

                                                           Tin - ảnh: Thu Trinh - Duy Khanh (Trung tâm VH, TT và TT thành phố)

 


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: