MTTQ thành phố Tuyên Quang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo các văn kiện đại hội XIII của Đảng
Thứ Sáu, ngày 29 tháng 5 năm 2020 - 13:24
Sáng ngày 29/5, Ủy ban MTTQ thành phố Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; Lãnh đạo, Ủy viên ban chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các tổ chức thành viên MTTQ thành phố.

Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo các văn kiện đại hội XIII của Đảng

      Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe, giới thiệu bản tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025; dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Tuyên Quang lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.
    Trên tinh thần nhất trí cao, đã có 8 lượt ý kiến đóng góp vào văn kiện, chủ yếu bổ sung thêm một số kết quả đạt được về kinh tế, văn hóa, xã hội và phát huy những điểm mạnh đã đạt được, đồng thời đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời phân tích từng nội dung, câu từ trong dự thảo Báo cáo cần được chỉnh sửa bảo đảm phù hợp với văn phong của văn kiện đại hội....Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố tiếp thu và đánh giá cao ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tham dự và sẽ tổng hợp đầy đủ các nội dung góp ý gửi Ban Thường vụ Thành ủy và Tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, góp phần nâng cao chất lượng văn kiện trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025./.
 

                                              Tin và ảnh: Thanh Xuân ( Trung tâm VH, TT và TT thành phố)

 

 

 


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: