Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Minh Xuân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
Thứ Ba, ngày 2 tháng 6 năm 2020 - 15:10
Sáng ngày 2/6, Đảng bộ phường Minh Xuân đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Tô Hoàng Linh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và 99 Đại biểu biểu đại diện cho trên 900 đảng viên trong toàn đảng bộ .

Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Minh Xuân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

     5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc phường Minh Xuân đã đoàn kết thống nhất, tập trung thực hiện hoàn thành 15/16 chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XI đề ra; Giá trị sản xuất thương mại dịch vụ tăng bình quân 12%, vượt 27% so với Nghị quyết; sản xuất tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 26%, vượt 41,1% so với Nghị quyết; Thu ngân sách tăng bình quân 22%, đến năm 2019, phường đã thực hiện tự cân đối thu chi ngân sách và về đích sớm hơn 1 năm so với Nghị quyết; Công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị và tài nguyên Môi trường được tăng cường thực hiện có hiệu quả, phối hợp với các cơ quan thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn phường đảm bảo kế hoạch, tiến độ như, Công trình xây dựng nhà Lưu niệm Chi bộ Mỏ Than, Dự án Chương trình Đô thị Miền núi phía Bắc, Tuyến đường dọc 2 bờ sông Lô, hoàn thành di dời, giải phóng mặt bằng khu ẩm thực…Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia chỉnh trang nhà ở, hè phố theo hướng xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, trong nhiệm kỳ có 4 tuyến đường được công nhân tuyến phố văn minh đô thị. Bên cạnh đó phường đã vận động nhân dân tham gia đóng góp trên 1 tỷ 900 triệu đồng để xây dựng 6 nhà văn hóa, làm 887 m đường bê tông, cống thoát nước khu dân cư. Công tác văn hóa xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, Triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 73 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Hàng năm tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa đạt 80%, tổ dân phố đạt văn hóa chiếm 22,2%; Tỷ lệ dân số tham gia luyện tập thể dục thể thao đạt trên 60%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,4%, công tác an sinh xã hội được quan tâm thưc hiện, từ các nguồn vốn đã hỗ trợ đã giúp đỡ 12 hộ nghèo sửa chữa, làm nhà mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,28% xuống còn 0,35%, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm... Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên không ngừng nâng cao; phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đổi mới. Hệ thống chính trị luôn được củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 38 đảng viên.
     Với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - sáng tạo – hiệu quả”, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Minh Xuân đã đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu và 3 nhiệm vụ trọng tâm, Tập trung khai thác các nguồn thu đảm bảo vượt chỉ tiêu giao ; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự đô thị, xây dựng 3 tuyến phố văn minh đô thị nhằm xây dựng phường Minh Xuân đạt chuẩn văn minh đô thị; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt của phường, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 Các Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ  phường Minh Xuân nhiệm kỳ 2020-2025


      Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Tô Hoàng Linh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà đảng bộ phường Minh Xuân đạt được trong nhiệm kỳ, đồng thời đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị, Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, với nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn, do đó đảng bộ phường Minh Xuân tiếp tục tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế; huy động các nguồn lực trong và ngoài địa bàn để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; tăng cường quản lý quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư dự án xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận cao với chủ trương chung của tỉnh và thành phố; đẩy mạnh phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao dân trí, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn đảng bộ.

Các Đại biểu bỏ phiếu  bầu Ban chấp hành Đảng bộ phường Minh Xuân,nhiệm kỳ 2020-2025

    Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đại biểu đảng bộ phường Minh Xuân đã bầu Ban chấp hành đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí; Bầu 15 Đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Tuyên Quang lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025./. 

                                                             Tin và ảnh: Thanh Xuân ( Trung tâm VH, TT và TT thành phố)

 

 


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: