Quyết định công nhận điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Thứ Ba, ngày 23 tháng 6 năm 2020 - 14:32
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 477/QĐ-UBND về việc công nhận các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

  Theo đó, 5 điểm du lịch thuộc địa bàn thành phố Tuyên Quang được công nhận bao gồm: điểm du lịch Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Tân Quang), điểm du lịch Đền Hạ (phường Tân Quang), điểm du lịch Đền Thượng (xã Tràng Đà), điểm du lịch Đền Ỷ La (phường Ỷ La) và điểm du lịch Chùa Hương Nghiêm (xã An Khang). 

 

Quảng trường Nguyễn Tất Thành (Ảnh: STour)

 

  Theo quyết định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên và Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang có trách nhiệm thực hiện việc quản lý các điểm du lịch của địa phương, đảm bảo việc bảo vệ, giữ gìn và phát triển tài nguyên du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan, bảo đảm vệ sinh môi trường; sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm an toàn cho khách du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia giao thông của các phương tiện vận chuyển khách du lịch...
  Bên cạnh đó, yêu cầu ban hành quy chế, nội quy quản lý và khai thác điểm du lịch địa phương theo đúng quy định của Luật Du lịch, Luật Di sản văn hóa và các văn bản có liên quan. Xây dựng nội dung thuyết minh, các ấn phẩm quảng bá, giới thiệu về điểm du lịch nhằm phát huy giá trị của các điểm du lịch địa phương.
  Giao cho Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát Ủy ban nhân dân huyện: Chiêm Hóa, Hàm Yên và Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang thực hiện nội dung tại Quyết định này và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch đối với các điểm du lịch được công nhận, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật hiện hành.
  Các sở Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công an tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp, hướng dân, kiểm tra Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên và Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang thực hiện việc quản lý các điểm du lịch của địa phương theo quy định hiện hành của Nhà nước.

 

                                                                                                                                          Phòng VHTT thành phố Tuyên Quang


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: