Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
Thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2020 - 15:44
Sáng ngày 26/6, Phòng Tư pháp thành phố phối hợp với Công an thành phố và Ủy ban nhân dân phường Tân Hà tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 85 người là cán bộ công chức, các đoàn thể phường; Tổ trưởng nhân dân, Trưởng ban công tác MT khu dân cư; Thành viên tổ hòa giải khu dân cư trên địa bàn phường Tân Hà.

      Tại hội nghị, các đại biểu đã được tuyên truyền, phổ biến Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8 gồm: Bộ luật lao động; Luật lực lượng dự bị động viên; Luật sửa đổi, bổ xung Điều 3 Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ… Tại hội nghị các Đại biểu còn được nghe báo cáo viên Công an thành phố thông tin nhanh thực trạng tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma tuý trên địa bàn thành phố Tuyên Quang và những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và của thành phố về công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý; Những kiến thức cơ bản về ma tuý, nghiện ma tuý; công tác phòng chống ma tuý tại xã, phường trên địa bàn thành phố.

Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

   Thông qua hội nghị, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, tổ trưởng nhân dân và thành viên các tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn phường Tân Hà nắm vững những nội dung Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua. Qua đó, nhằm phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân có hiệu quả hơn, góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.

 

                                                  Tin và ảnh: Thanh Xuân ( Trung tâm VH, TT và TT thành phố)


 


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: