Đại hội Chi bộ cơ quan Thành ủy Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2020-2025
Thứ Bảy, ngày 27 tháng 6 năm 2020 - 14:15
Sáng ngày 27/6, Chi bộ cơ quan Thành ủy Tuyên Quang đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang; Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố.

Đại hội Chi bộ cơ quan Thành ủy Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2020-2025

     Với chức năng là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Thành ủy. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ cơ quan Thành ủy đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Cụ thể, Chi bộ đã tham mưu có hiệu quả nhiệm vụ và giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ thành phố; kiện toàn đội ngũ cán bộ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ gắn với tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; kiện toàn các tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở; Công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội được đổi mới, giúp Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng với tình hình thực tiễn cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, xã hội. Tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo xây dựng hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn để các chi bộ, đảng viên hoàn thiện, rút kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ; Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dân vận với nội dung hình thức tiếp xúc đối thoại trực tiếp, dân chủ trong Đảng. Phong trào “Dân vận khéo” ngày càng đi vào chiều sâu có sức lan tỏa, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX.

Các Đại biểu dự Đại hội

      Nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề “ Xây dựng Chị bộ trong sạch vững mạnh; nêu cao tính tiên phong gương mẫu, đoàn kết, nắm vững nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giúp việc Thành ủy”, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân Thành phố hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Tuyên Quang lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Chi bộ cơ quan Thành ủy phấn đấu: 100% tập thể lãnh đạo và các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Chi bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đ/c Lê Thị Kim Dung, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy;

Đ/c Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư TT Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội

      Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy biểu dương những kết quả mà Chi bộ cơ quan Thành ủy đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh, Chi bộ cơ quan Thành ủy cần tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác tham mưu, bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên; chủ động nắm sát tình hình và tham mưu kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; đổi mới công tác tuyên truyền định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để phát triển kinh tế xã hội bền vững; Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kỷ luật đảng; Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết toàn dân, hướng về cơ sở, lấy dân làm gốc. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ban chấp hành Chi bộ cơ quan Thành ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

      Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ cơ quan Thành ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 5 đồng chí và bầu 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Tuyên Quang lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đinh Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Bí thư Chi bộ cơ quan Thành ủy tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh, Bí thư Chi bộ cơ quan Thành ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.
 

                               Tin và ảnh: Thanh Xuân - Ngọc Hà ( Trung tâm VH, TT và TT thành phố)

 


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: