Thành phố Tuyên Quang hoàn thành Đại hội cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025
Thứ Hai, ngày 29 tháng 6 năm 2020 - 21:38
Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đến ngày 27/6/2020, các Chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Tuyên Quang đã hoàn thành Đại hội, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra. Đây thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ phường Ỷ La biểu quyết danh sách bầu cử BCH Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2020-2025

       Đảng bộ thành phố Tuyên Quang có 33 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 24 Đảng bộ và 9 Chi bộ. Xác định thành công của đại hội cấp cơ sở là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Tuyên Quang lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Thành ủy đã bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, xây dựng và ban hành kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đại hội cấp cơ sở. Trong đó chọn 3 đảng bộ Hưng Thành, Đảng bộ trường THPT Chuyên, Đảng bộ khối cơ quan Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Đại hội điểm và chọn Đảng bộ phường An Tường thực hiện thí điểm bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy cơ sở. Công tác chuẩn bị nhân sự chặt chẽ, đúng quy trình, chất lượng nhân sự tham gia Ban chấp hành khóa mới đảm bảo tiêu chuẩn, trình độ, cơ cấu. Đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng. Số lượng cấp ủy viên được bầu là 308, trong đó tham gia BCH lần đầu là 91 đồng chí; tỷ lệ nữ 134 đồng chí; Dân tộc thiểu số 54 đồng chí; trình độ chuyên môn nghiệp vụ Thạc sĩ là 40 đồng chí. Công tác tuyên truyền, phục vụ Đại hội được thực hiện tốt, tạo sự đồng thuận phấn khởi, tin tưởng trong các tầng lớp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hướng về Đại hội.

 

BCH Đảng bộ phường Minh Xuân, nhiệm kỳ 2020-2025

 

                 Tin và ảnh: Thanh Xuân ( Trung tâm VH, TT và TT thành phố)

 

 


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: