UBND thành phố Tuyên Quang họp phiên thường kỳ tháng 6 năm 2020
Thứ Ba, ngày 30 tháng 6 năm 2020 - 12:0
Sáng ngày 30/6, UBND thành phố Tuyên Quang họp phiên thường kỳ tháng 6 năm 2020. Đồng chí Tô Hoàng Linh Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì phiên họp.

 

UBND thành phố Tuyên Quang họp phiên thường kỳ tháng 6 năm 2020

        Phiên họp đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Trong 5 năm qua, cơ cấu kinh tế của thành phố chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng dịch vụ: công nghiệp – xây dựng đạt 51,8%; dịch vụ đạt 44,8%;  Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 17,3%. Giá trị xuất khẩu hàng hóa năm 87,9 triệu USD, đạt 146,5% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nội địa 510,3 tỷ đồng... Hạ tầng đô thị tiếp tục được quan tâm đầu tư, thành phố tập trung khai thác có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng các khu, điểm dịch vụ. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. 100% các trường mầm non trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non mới. Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi: tiểu học 100%, THCS 99,5%. Duy trì tỷ lệ trẻ từ 3 đến 5 tuổi đi mẫu giáo đạt 100%. Chính sách an sinh xã hội được quan tâm, chế độ trợ cấp cho các đối tượng chính sách đảm bảo kịp thời, đúng quy định... Tại phiên họp, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn và các xã, phường đã tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo; công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu  Đảng bộ thành phố lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác chuẩn bị công nhận thành phố lên đô thị loại II. Kết luận phiên họp,  Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tô Hoàng Linh yêu cầu các đại biểu dự phiên họp phải tập trung nghiên cứu, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và rà soát các chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2025. Bên cạnh đó, đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường chủ động công tác tuyên truyền  Đại hội Đảng các câp  trong đó tập trung công tác tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXX. Đối với dịch bệnh Covid-19, đề nghị các xã, phường không được chủ quan, rà soát chặt chẽ công dân đi từ vùng dịch trở về, đi qua vùng dịch để có biện pháp xử lý kịp thời. Qua đó, làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới.../.

Tin - ảnh: Thu Trinh (Trung tâm VH, TT và TT thành phố)


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: