Hội nghị điển hình tiên tiến thành phố Tuyên Quang lần thứ V, giai đoạn 2020-2025
Thứ Năm, ngày 2 tháng 7 năm 2020 - 14:18
Sáng ngày 2/7, Tại nhà Văn hóa Trung tâm Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V, giai đoạn 2020-2025. Dự hội nghị có các đồng chí Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang; Mai Đức Thông, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang; Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Tô Hoàng Linh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Mẹ Việt Nam anh hùng Lâm Thị Giã; ông Ma Văn Dần, cán bộ tiền khởi nghĩa; Lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ; các ban, ngành, đoàn thể thành phố; đại biểu khối các doanh nghiệp; Đại diện các tôn giáo và 175 gương điển hình tiên tiến từ các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố.

Hội nghị điển hình tiên tiến thành phố Tuyên Quang lần thứ V, giai đoạn 2020-2025

      5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố được các cấp ủy , chính quyền từ thành phố đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng,…và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2015-2020 đã đề ra. Điển hình là các phong trào thi đua như: Phong trào thi đua "Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới", phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, phong trào“Sản xuất kinh doanh giỏi”, phong trào “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”, phong trào“Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”. phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững…Các phong trào thi đua xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội được đẩy mạnh thông qua việc thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và theo chuyên đề hằng năm. Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính được đặc biệt quan tâm…,qua đó tạo được sự đồng thuận và tín nhiệm cao trong Nhân dân. Các phong trào thi đua thông qua phong trào “dân vận khéo” gắn với việc xây dựng nông thôn mới tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút được đông đảo cáo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đ/c Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang và các Đại biểu dự Hội nghị

      Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn thành phố tăng bình 12,5%. Thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư các dự án lớn, trọng điểm, góp phần đóng góp cho ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương; Hoàn thành điều chỉnh địa giới hành chính, sáp nhập thị trấn Tân Bình, xã Phú Lâm, xã Kim Phú (huyện Yên Sơn) để mở rộng thành phố và thành lập 03 phường An Tường, Đội Cấn, Mỹ Lâm; Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư, từ năm 2015 đến nay, thành phố đã hoàn thành xây dựng 31,2km đường bê tông ngõ xóm; 32,195km cống thoát nước khu dân cư; 5/5 xã đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới. Hiện thành phố đã cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại II; giữ vững thương hiệu một số sản phẩm du lịch đặc trưng. Đặc biệt Lễ hội Thành Tuyên và Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La đã tạo nên thương hiệu sản phẩm văn hóa đặc trưng riêng của tỉnh, của thành phố; có 37/53 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 70%. Thu ngân sách bình quân, giai đoạn 2015-2020 tăng 12%; có 3/15 xã, phường tự cân đối thu, chi ngân sách; tỷ lệ hộ nghèo của thành phố giảm xuống còn 0,66%, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, đảm bảo an sinh xã hội; nhiều chương trình, phong trào, thành phố luôn là đơn vị dẫn đầu các địa phương trong tỉnh.

Đ/c Lê Thị Kim Dung, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 10  tập thể

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã ghi nhận, biểu dương đánh giá cao những kết quả đạt được phong trào thi đua và công tác thi đua - khen thưởng của thành phố Tuyên Quang, giai đoạn 2015 – 2020. Để phong trào thi đua thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ những năm tiếp theo, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Thị Kim Dung nhấn mạnh, Với mục tiêu cơ bản đưa thành phố Tuyên Quang phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I, đòi hỏi quyết tâm, nỗ lực rất lớn của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Trong giai đoạn 2020-2025, thành phố Tuyên Quang cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; nhất là Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần tăng cường chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Đổi mới các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi tiềm năng, nguồn lực, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân và đoàn viên, hội viên, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Đặc biệt là nâng cao chất lượng các phong trào thi đua “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và nội dung học tập chuyên đề năm 2020: Thành phố Tuyên Quang chung tay xây dựng các tuyến đường, tuyến phố “Sạch, xanh, sáng, đẹp”. Đổi mới và chú trọng công tác đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhằm cổ vũ, động viên phong trào, tạo hiệu quả thiết thực nhằm tạo sức lan toả và nhân rộng những tấm gương tiêu biểu, các điển hình thi đua và các điển hình người tốt, việc tốt.
    

Đ/c Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

Trao Bẳng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân

Đ/c Tô Hoàng Linh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trao giấy khen cho các tập thể


       Tại Hội nghị Chủ tịch UBND thành phố Tô Hoàng Linh đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025.  Cũng tại Hội nghị 10 tập thể 14 cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen; 23 tập thể và 46 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Hội nghị cũng thông qua danh sách đoàn đại biểu dự hội nghị điển hình tiên tiến  tỉnh Tuyên Quang  gồm 22 đại biểu.

 

                                             Tin và ảnh: Thanh Xuân ( Trung tâm VH, TT và TT thành phố)


 


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: