Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố Tuyên Quang khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021
Thứ Sáu, ngày 3 tháng 7 năm 2020 - 22:48
Sáng ngày 3/7, Hội đồng nhân dân thành phố Tuyên Quang khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021, đã tổ chức kỳ họp thứ 10, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020 và xem xét, quyết nghị một số nội dung quan trọng khác. Dự kỳ họp có các đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Tô Hoàng Linh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; lãnh đạo các phòng, Ban cơ quan thành phố; Bí thư, Chủ tịch, Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, phường.

Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố Tuyên Quang khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021

     Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố sẽ nghe Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 và thảo luận và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền theo Luật định. Để hoàn thành tốt chương trình kỳ họp đã đề ra, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị, các đại biểu HĐND thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, thảo luận đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các nội dung của kỳ họp, để từ đó có các biện pháp, giải pháp hữu hiệu, khả thi trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.
   Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, trong 6 tháng đầu năm 2020, Sáu tháng đầu năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid 19 trên tất cả các lĩnh vực về phát triển kinh tế và đời sống xã hội, tuy nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố cơ bản ổn định. Cấp ủy, chính quyền thành phố đã có nhiều giải pháp tích cực, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã bám sát sự lãnh đạo của các cấp, các ngành và triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội sau dịch. Trong đó, tổng thu ngân sách là trên 475 tỷ đồng, đạt 62,9 % kế hoạch, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm 2019; tổng mức bán lẻ hàng hóa xã hội và dịch vụ tiêu dùng tăng 27% so với cùng kỳ; sản lượng lương thực vụ xuân là 12.176 tấn, đạt 100% kế hoạch vụ xuân; diện tích trồng rừng là 179,4 ha, đạt 86,7 % kế hoạch; giải quyết việc làm cho trên 1.840 người, đạt 58% kế hoạch. Thành phố đã phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 15 công trình; phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 4 công trình; phê duyệt quyết toán xây dựng cơ bản đối với 9 công trình, dự án; Thẩm định và đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho 20 hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; cấp hơn 2,32 tỷ đồng để hỗ trợ 1.547 người có công, thân nhân người có công; hơn 3,7 tỷ đồng hỗ trợ cho 2.473 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội; trên 629 triệu đồng hỗ trợ cho 839 hộ nghèo; hơn 1,377 tỷ hỗ trợ cho 1.839 hộ cận nghèo... Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, một số chỉ tiêu chủ yếu đạt thấp so với cùng kỳ năm 2019 như: Giá trị sản xuất công nghiệp là 3.417,7 tỷ đồng, đạt 41% kế hoạch; giá trị hàng hóa xuất khẩu ước 19,3 triệu USD, đạt 22% kế hoạch; doanh thu về hoạt động du lịch là 152,3 tỷ đồng, đạt 20,9% kế hoạch. Công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng một số công trình, dự án chậm…

Các Đại biểu dự kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Tuyên Quang khóa XXI

     6 tháng cuối năm 2020, thành phố Tuyên Quang tiếp tục tập trung huy động nguồn lực xây dựng thành phố đạt tiêu chí đô thị loại II; phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh hoàn thiện Đề án phân loại đô thị và đề nghị công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020… Phấn đấu đến cuối năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 8.300 tỷ đồng; tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 97,9 triệu USD; doanh thu về du lịch đạt 730 tỷ đồng; tổng thu ngân sách đạt 756.742 tỷ đồng…
     Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân đã đánh giá cao và biểu dương các kết quả quan trọng mà thành phố đã đạt được. Trong 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí đề nghị HĐND thành phố tập trung khai thác mạnh mẽ các nguồn lực của thành phố để hoàn thành vượt mức các mục tiêu nghị quyết đã đề ra, chú ý các chỉ tiêu quan trọng như: Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tổng sản phẩm bình quân đầu người, giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ, du lịch…; HĐND thành phố cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước, nghị quyết của HĐND; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, UBND các xã, phường; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội……; quan tâm chỉ đạo việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp xã giai đoạn 2020 – 2025 cụ thể, sát thực tiễn, phù hợp với điều kiện địa phương, cơ quan, đơn vị; tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX.

Các đồng chí Thường trực HĐND thành phố chủ tọa kỳ họp

   Tại kỳ họp, sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết và thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020. Các ý kiến tham gia đều nhất trí cao với các báo cáo đánh giá nhiệm vụ công tác của HĐND, UBND, các ngành chức năng trình tại kỳ họp. Đồng thời nghe đại diện lãnh đạo các phòng, ban chức năng của thành phố giải trình làm rõ các nội dung, ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân nêu như, Các giải pháp nhằm hoàn thành công tác thu ngân sách; Giải pháp về công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố; công tác huy động trẻ đi nhà trẻ theo Nghị quyết 73 của Ban thường vụ tỉnh ủy về việc huy động trẻ đi nhà trẻ; Công tác hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covd- 19; công tác quản lý người nghiện trên địa bàn…
    Thay mặt Ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Tô Hoàng Linh, Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã tiếp thu các ý kiến phát biểu của các đại biểu tại kỳ họp, Đồng thời khẳng định, ngay sau kỳ họp Ủy ban nhân dân thành phố sẽ có giải pháp hiệu quả trong công tác tổ chức chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2020 đạt kết quả cao nhất.
     Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình theo kế hoạch. Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019; Nghị quyết về điều chỉnh danh mục và phân bổ vốn các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 từ nguồn vốn phân cấp của thành phố; Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố.Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố cũng đã tiến hành Miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân thành phố đối với ông Nguyễn Xuân Nho, Nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố do được điều động chuyển công tác.
     Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đánh gia cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu đã góp phần vào thành công tham dự kỳ họp, đồng thời đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cũng nhấn mạnh, Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm về đích thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; xây dựng, triển khai nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2026, do đó, đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu, Ngay sau kỳ họp, Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp để bảo đảm các Nghị quyết của HĐND thành phố vừa thông qua sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực.

 

                                                                  Tin và ảnh: Thanh Xuân ( Trung tâm VH, TT và TT thành phố)

 


 


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm: