Số - ký hiệu: 77/SGTVT-VNPT&NL Ngày ban hành: 28/07/2021
Thể loại văn bản: Thông báo Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: An toàn giao thông Ngày đăng: 28/07/2021
Trích yếu: công bố luồng xanh nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, kết nối với luồng xanh vận tải Quốc gia
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: