Số - ký hiệu: 02/TB-HĐTD Ngày ban hành: 08/11/2021
Thể loại văn bản: Thông báo Cơ quan ban hành: UBND thành phố Tuyên Quang
Lĩnh vực: Giáo dục, Đào tạo Ngày đăng: 08/11/2021
Trích yếu: công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc thành phố Tuyên Quang năm 2020
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: