Số - ký hiệu: 12/NQ-HĐND Ngày ban hành: 22/01/2018
Thể loại văn bản: Nghị quyết Cơ quan ban hành: UBND thành phố Tuyên Quang
Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng cơ bản Ngày đăng: 22/01/2018
Trích yếu: điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch thành phố Tuyên Quang
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: